Fri leg vs voksenstyring

Jeg holder meget af mit arbejde som børnehavepædagog. Jeg synes det er skønt at arbejde med alle disse små personligheder, se dem lege , grine og udvikle sig. Jeg synes, at jeg har et vigtigt arbejde, for jeg er jo med til at præge og udvikle de små mennesker, lære dem hvad der er rigtigt og forkert, lære dem at være tolerante og behandle deres medmennesker med respekt. Mine egne værdier og mål med mit pædagogiske virke er i høj grad at få helstøbte, harmoniske, glade børn ud, med højt selvværd og selvtillid, nysgerrige, virkelystne, kreative og med mod på livet og de udfordringer de vil møde på resten af deres livs landevej.

Men samtidig er jeg bekymret over det fokus der er i debatten på børneområdet i øjeblikket. Politikerne snakker hele tiden om økonomi og besparelser, om ikke at ligge samfundet til byrde, om at komme lynhurtigt igennem børnehaven, folkeskolen og uddannelsessystemet og endelig ikke spilde tiden med “fjumreår”. Og selvsamme politikere ønsker at strukturere og planlægge børnenes hverdag og tid i næsten mindste detajle, fordi de tænker i BNP, økonomi, effektivisering og hurtig overståelse af barndommen så hvert enkelt individ kan blive gode produktive samfundsborgere.

Derfor er der sket en effektivisering af barndommen og indført mere styring af institutionerne og pædagogikken med mere kontrol, evaluering og krav om dokumentation. Nu skal børn ikke bare være børn med fri leg og stor medbestemmelse, og institutionerne bliver nødt til at indføre en mere struktureret pædagogik med højere grad af voksenstyring, da noget så “old school” som fri leg efterhånden har lav status.

Jeg ser en stor kvalitet i den frie leg, barnets eget initiativ og medbestemmelse. Jeg har med stor fryd en sommerdag på legepladsen, observeret hvordan 8 drenge fik organiseret en leg hvor det gjaldt om at fylde en rutsjebane op med faldgrus. Det samarbejde det krævede, og den entusiasme og kreativitet de udviste mens de fyldte den glatte stålrutsjebane op, kunne jeg ikke have planlagt bedre. Børnene lærte en masse om medbestemmelse, kreativitet, tyngdekraft og samarbejde og det viser bare den frie legs kvalitet og betydning. Den slags kompetencer bliver fx ikke testet i sprogtestene i børnehaven eller læsetestene i skolen, men de er ret vigtige i dannelsen af det helstøbte og nysgerrige menneske med mod på livet. Det politiske ønske om udpræget voksenstyring og struktur i børnehaven kolliderer med mit faglige syn på samme. Jeg synes at der er vigtigt at vi passer på barndommen og både giver mulighed for fri leg og strukturerede aktiviteter.  Jeg synes det er  vigtigt at vi passer på barndommen og gør den mindre kravfyldt, testfyldt og mere børnevenlig. Vi skal ikke kun tænke i kroner og ører, men vægte at få helstøbte forskellige glade børn med mod på livet, og som ikke kun skal leve op til politikernes krav og ønsker om at rykke skolen ned i børnehaven!