Hjem med de syge vuggestuebørn!

Jeg er pædagog i en vuggestue og jeg er simpelthen så ked af at se, at alt for mange små børn bliver sendt halvsyge i institution, så far og mor kan passe deres arbejde.

Lille Mads på 2 år sidder på mit skød med sin sut og sin nusseklud og græder. Han græder fordi mor lige er gået. Mads har været væk fra vuggestuen længe på grund af sygdom og han er stadig på smertestillende medicin. Han virker ikke frisk og han er efter min vurdering ikke klar til at komme i institution. Men det har hans forældre vurderet, at han er. For “Det kan jo heller ikke blive ved med at hænge sammen med arbejdspladsen”, får mor nævnt.

Eksemplet er ikke enestående. Jeg oplever ofte, at de små børn vender tilbage til institutionslivet, før de er helt på toppen. Og jeg synes, at det er meget bekymrende, at vi som samfund har bevæget os derhen, hvor det er okay at sende børn afsted på Panodil, og dermed vægte arbejdsliv over det gode børneliv. Jeg har selv sendt mine drenge i institution med al for meget snot og hoste, for at tage på arbejde og passe andre folks halvsyge børn.

Så dette er en opfordring til alle forældre om at stoppe op, og tage vores børns vuggestueliv alvorligt. Prioritér børnene over arbejdet. Lad os stå sammen om at give vores børn en værdig barndom, hvor sygdom er noget der hører til derhjemme, og hvor vuggestuen er dér, hvor man kan komme, når man er frisk og modtagelig for leg og læring, i samspil med andre børn.

Man bliver ikke rask af at komme i vuggestue, er mit motto. Far og mor skal have mulighed for at blive hjemme og tage sig af deres syge barn. Vi har brug for et arbejdsmarked og for politikere, der har forståelse for, at små børn bliver syge, og at små børn har brug for deres forældre, når de er syge. Så lad os inspirere af vores svenske naboer, og giv os ret til flere sygedage med vores børn, længere barsel og kortere vuggestuedage for vores allermindste medborgere. Dårlig samvittighed gør os ikke til gode forældre. Det gør handling! Og det er min klare overbevisning, at vi alle har interesse i at bevæge os i den retning. For når alt kommer til alt, så er de små børn jo det aller dyrebareste vi har. Og vi skylder at give dem en sund og værdig barndom.