Den gode historie er ikke god nok!!

Den gode historie er ikke god nok, Christina Antorini!!

 

Jeg husker det så tydeligt, en af de første gange jeg hørte Christina Antorini tale om den nye skolereform, og nu blev det sagt højt; pædagogerne har en plads i vores skoler!! Jeg var helt blæst omkuld af Christina Antorinis talestrøm, det var bare sød musik i mine ører og jeg var bare så enig og stolt af endelig at kunne få den anerkendelse, og endda på papir: vi skulle skrives ind i Folkeskoleloven. Det var starten på en god historie.

Jeg har arbejdet på en specialskole i 8 år nu, og altid haft et super samarbejde med lærerne. Vi har arbejdet tæt sammen i teams om en gruppe elever, og har altid haft det enkelte barns behov for øje. Sammen har vi tilrettelagt skemaer med udgangspunkt i dette.

Det man kan sige er at denne nye skolereform, ville ikke ændre på så meget på min skole; pædagogerne har taget sig af at åbne og lukke sfo/klub, haft egen tid ind imellem, og været med i skolen i løbet af dagen, og ikke mindst deltager i skole/hjem samtaler side om side med en lærer. Det var de opgaver jeg fik min pædagogløn for at løse.

Den 1.august 2014 træder den nye skolereform i kraft. Vi arbejder som vi altid har gjort, sammen, side om side, lærere og pædagoger i teams, med udgangspunkt i det enkelte barns behov. Altså, ikke meget har ændret sig, og dog, en lille detalje; vi er nu i selvstyrende teams, og udover de ovennævnte punkter, så skal vi nu dække planlagt fravær i teamet, der kommer kun vikar ved frikøb og akutsygdom. Så feriefridage, seniordage, omsorgsdage og kurser, skal vi klare uden vikar.

Det er tirsdag eftermiddag, vi skal holde vores ugentlige teammøde. Et af de første punkter på dagsorden hedder planlagt fravær i næste uge. Mads er væk tirsdag og onsdag på kursus og Jane har omsorgsdage mandag og tirsdag; jeg har anden tid de to første lektioner om tirsdagen;” Kan du tage de to matematik timer Rie? Jo, det kan jeg da godt.. Hvem kan tage Mads lektioner i fysik?? En anden pædagog melder sig på banen; Jeg kan tage de to lektioner efter frokost, der har jeg ikke elever…” Og sådan kører det i ca et kvarter, til alle lektioner er afsat til andre i teamet.

Det er så her kæden hopper af!! Vi bruger mindst et kvarter på vores ugentlige teammøde på at planlægge hvem der tager den undervisning for dem der nu er væk i den kommende uge. Det er imidlertid gået op for mig, at der findes et tillæg, forhandlet hjem til lærere og børnehaveklasseledere, der går på at være en del af et selvstyrende team, og løse de opgaver der ligger i det. Men de pædagoger der er en del af teamet, som også løser disse opgaver i teamet, er sådan set ikke berettiget til dette tillæg!!

Så Christina Antorini, hvordan skal jeg så forholde mig, når der ikke er taget højde for det?? Hvor er den gode historie lige blevet af??

Er det fordrende for lærere og pædagogers samarbejde, at de ikke får det samme tillæg, for at løse nøjagtigt den samme opgave?

Du vil sikkert sige at det må jeg da tage op med min fagforening, da det jo er dem der har stået for den forhandling sidste år.. og det kan du sikkert have ret i, men når jeg hører at du siger, at pædagogerne har en plads i skolen, så ser jeg det godt nok som dit ansvar at sørge for, at vi også får det tillæg vi er berettiget til.