Klar, parat, skolestart!

Verden er foranderlig! Børn er foranderlige! Barndommen kommer ikke tilbage.

Udfordringen for os pædagoger, er at udnytte tiden bedst muligt.. Vi skulle have startet i går, men nu er det i dag! Vi skal gøre, hvad vi er bedst til, og lade daginstitutionen bevare dens egenværdi! Børn leger fordi de ikke kan lade være, og ligesom dyreunger lærer børn, mens de leger.. De øver sig på at være menneske! Vi som pædagoger skal skabe optimale rammer, så vi støtter børnenes naturlige trang til udfoldelse, udfordringer og oplevelser.

Som udgangspunkt kan jeg som pædagog ikke lære børnene noget, men jeg kan være med til at facilitere læringen. Jeg skal være en aktiv aktør, når børns generelle trivsel og udvikling styrkes via børns biologiske drift, men jeg kan ikke lære børn noget, som de af den ene eller anden grund ikke er klar til.

I mit virke som pædagog kan jeg let blive påvirket af velfærdssamfundets ønske om skoleparate børn. Børn der skal være klar til at gå i skole, når de er seks år. Her bliver udfordringen for den pædagogiske praksis, at holde fast i den viden vi besidder omkring børns udvikling både på et kropsligt, kognitivt og socialt plan!! Børn udvikler sig i forskelligt tempo, og koncentrerer sig om forskellige udviklingsområder på forskellige tidspunkter.

Nogle af de spørgsmål vi pædagoger højlydt skal besvare i debatten, er, hvordan skoleparathed kan defineres, og om alle børn mon er skoleparate præcis i deres sjette leveår?! Samtidig er det vigtigt at slå fast en gang for alle, at udvikling og læring allerede starter i fostertilstanden, og derfor ikke kræver decideret undervisning. Tværtimod!!

Professor i udviklingspsykologi Dion Sommer fastslår i et nyt forskningsstudie, at børn der er vokset op med tidligt målstyret pædagogik, har langt større risiko for adfærdsproblemer, end børn der er vokset op med en helhedspædagogik, hvor legende læring er i fokus. Han mener, at jo tidligere der sættes ind med målrettet læring, jo dårligere resultater – “tidlig start, senere tab”!

Læring og skoleparathed har siden indførslen af de pædagogiske læreplaner i 2004 fyldt meget i de danske daginstitutioner. Jeg tror egentlig ikke, at der er den store uenighed om, at daginstitutioner skal skabe rum for læring, men spørgsmålet er hvordan, der skal skabes rum for læring..

Jeg er ikke i tvivl om, at legen skal leges for legens egen skyld, hvormed læring opstår. Vi pædagoger skal sørge for de rette rammer for den gode og udviklende leg med sunde relationer mellem både børn og voksne. Vi skal acceptere, at ikke alle børn udvikler sig ens, og dermed også at ikke alle børn har lært det samme, når de rammer deres sjette leveår. Ifølge min overbevisning skal jeg som pædagog ikke gøre børnene skoleparate, men skolerne skal blive bedre til at tage imod børnene, der hvor de er ved skolestart.

Hvorfor alle børn skal starte i skole, når de rammer deres sjette leveår, har jeg ikke nogen faglig argumentation for. Måske en økonomisk… Lige nu er det et vilkår, der gør at flere kommende forældre allerede i graviditeten tænker over, hvornår på året deres termin ligger. Forældre har fornylig fortalt mig, hvordan de kunne mærke lettelsen over at fødslen først gik igang over nytår således, at deres barns skolestart blev udskudt. Tankevækkende synes jeg! Også tankevækkende at mange børn går et år om i skolen eller sågar starter op i børnehave igen efter skolestart. Hvem vil være barnet, der igen skal i børnehave, fordi barnet ikke kunne sidde stille?? Måske vi i daginstitutionerne alligevel ikke skal have så meget fokus på det der læring, men rette det pædagogiske fokus mod det hele barn!? Bare en tanke…