Pædagogerne – bidrager de egentligt med noget til samfundet?

Jeg er pædagog, og jeg er stolt af det! Jeg ved mit nærvær og engagement sammen med børnene er med til, at skabe en afgørende positiv betydningsfuld forskel i det enkelte barns opvækst, trivsel, udvikling og læringsmuligheder.

 

Pædagogers faglighed og personlighed kan få afgørende positiv eller negativ betydning, for det enkelte barn – også afgørende indvirkning på børnegruppen som helhed. Vi er rollemodeller for børnene, ofte er vi sammen med dem i mange flere af deres vågne timer i hverdagen, end de er sammen med deres forældre eller andre voksne rollemodeller. Måske vigtigst af alt, vi er sammen med børnene i den store børnegruppe uden deres forældre er til stede. Barnet er “på egen hånd”, og dets trivsel, udvikling og læringsmuligheder, er afhængig af de pædagoger som er omkring dem, og ikke mindst af den mængde tid pædagogerne har til det enkelte barn.

 

Den grundnormering vi som samfund vælger at investere i børnene, afspejler helt tydeligt den mulighed pædagoger har for, at gøre en positiv betydningsfuld forskel for det enkelte barn. Jo mindre investeringen er, jo mindre positiv betydningsfuld indflydelse kan pædagogerne have. Det har flere forskere og eksperter på området i den seneste tid vist og beskrevet ganske tydeligt.

 

Jeg mener, at det helt store samfundsmæssige spørgsmål er, om vi i Danmark ønsker en barndom for vores børn – hvor de er sammen med pædagoger som har god tid, og mulighed for at gøre en afgørende betydningsfuld positiv forskel, både for dit barn og hele børnegruppen – eller ej? Det er Danmarks fremtid vi gambler med! Det er måske den kommende direktør, skoleleder, ekspedient, håndværker, politibetjent som du møder i dit liv. Pædagogen som skal være sammen med dine børnebørn eller oldebørn. Det er også alle de mennesker, som statistikkerne vurderer koster vores samfund 72 milliarder kroner om året. Det er skyhøje menneskelige og økonomiske omkostninger… Har vi som samfund virkelig råd til det? Ønsker vi virkelig at have råd til det? eller vil vi for alvor forsøge at gøre noget ved det, ved at investere i børnene?

 

Pædagogernes betydning for vores børns opvækst er svær at se med det blotte øje, ikke mindst at gøre op økonomisk på den korte bane, det ved jeg udmærket godt – effekten af pædagogernes indsats kan først måles om mange år. Men der er forsket SÅ meget i lige netop dette – lyt dog til eksperterne, forskerne og pædagogerne, de ved om nogen hvad de taler om.

 

Kære ansvarlige politikker husk også at lytte til forældrene, – og dermed også til dig selv måske? Ønsker du som forælder, for dine egne børn at de er sammen med 30 andre børn og 1, 2, 3, 4, eller 5 pædagoger af gangen?

Hilsen Dorrit Knudsen – Pædagog, Mor til 5 og Bedstemor til 2