En specialskole skal være en specialskole, ikke en folkeskole.

 

En specialskole skal være en specialskole, ikke en folkeskole.

En rapport fra Clearinghouse-review konkluderer, at inklusionen fungerer bedst i indskolingen, og at elever med særlige behov begynder at mistrives på mellemtrinnet i forhold til jævnaldrende i et specialtilbud.

Til gengæld tyder det på, at inkluderede elever opnår bedre faglige resultater.

“Det synes jeg er meget tankevækkende, for det skal jo ikke være sådan, at man enten får høj faglighed eller trivsel. Vi står med en udfordring med, at der skal være både høj faglighed og trivsel uanset om man er i folkeskole eller specialtilbud”, siger Christine Antorini til folkeskolen.dk.

En specialskole er også en folkeskole.

Det er jo nu engang sådan, at specialskoler også er folkeskoler, og har nøjagtig samme regler og krav som almindelige folkeskoler. En specialskole hører under Folkeskoleloven, hvilket jeg i mange tilfælde ser som dybt problematisk. Det giver ikke altid mening at den type elever vi har i specialskoler i dag, skal have samtlige fag, nationaltestes, til terminsprøver, og til eksamen, når de ikke kan tage et bad selv efter idræt, eller overskue at tage en bus i skole for eksempel.

Behandlingskrævende elever hører ikke hjemme i folkeskolen.

96% af alle specialbørn skal inkluderes i en almindelig folkeskole, det er målet for inklusionen Det må unægtelig ændre en smule på hvilken type elever der så rent faktisk kommer på en specialskole?!

Jeg kan tydeligt se forskellen, som pædagog på en specialskole, – de elever vi får nu, har ofte så store psykiske- & adfærdsmæssige vanskeligheder, at de ikke magter at leve op til de krav der er i en skole som hører under Folkeskoleloven – mange er behandlingskrævende, og efter min mening, hører de ikke hjemme i en folkeskole.

Trivsel nødvendigt for at der kan foregå læring.

Børn og unge med store psykiske- & adfærdsmæssige vanskeligheder magter ikke at være i en skole fra kl.8-16 for at modtage undervisning. En skole for de børn og unge med førnævnte udfordringer har brug for noget helt andet – at lære at håndtere deres udfordringer bedst muligt, at acceptere hvad de har svært ved, og ikke mindst at trives og få det bedst mulige liv, trods de udfordringer de har. Dét må være det vigtigste for børn og unge med psykiske- og adfærdsmæssige udfordringer.

En specialskole skal være en specialskole, ikke en folkeskole.

Derfor, Christina Antorini, vil det være en god idé, og ikke mindst en god investering på sigt, at få specialskolen væk fra Folkeskoleloven. Lærere og pædagoger med erfaring med ovennævnte børn og unge, skal få bedre mulighed for at lave det store pædagogiske arbejde der er i, at gøre disse børn og unge klar til at modtage undervisning og blive så dygtige som de kan blive.