fri leg gør børn innovative

I Politikken kunne jeg den anden dag læse Anna Mee Allerslev (formand for KL’s Børne- og kulturudvalg) udtale, at SFO skal være ”et positivt tilvalg”. At visionen er ”at mange af de pædagogiske elementer og aktiviteter, der var i fritidstilbuddene tidligere, bliver en naturlig del af den nye skoledag”. Det er jeg helt enig i. Mere læring gennem leg ind i skolen, MEN jeg mener samtidig, at hun her fuldstændig har overset en af SFO’ens allerhelligste graler – den frie leg!

Anne, Josefine, Oskar og Matthias er lige kommet i SFO efter skole. De vil gerne lege butik – en leg der var startet som en temadag i skolen. De går i gang med at lave papirsfly, tegninger og æsker af papir som de kreativt stiller op på hylder og reoler. Anne og Josefine laver en prisliste. Oskar og Matthias går på jagt efter nogen papirspenge. Efter en times forberedelser er butikken klar. De går rundt i SFO’en og annoncerer, at nu er butikken åben. Kort tid efter indfinder den første kunde sig. Hun kigger på udvalget og bestemmer sig for en fin æske. ”Den koster 10 kr.” siger Anne. Men jeg har ingen penge, siger kunden. ”Så må du lave nogen” svarer Anne. Kunden går hen og laver nogen papirspenge, som hun derefter betaler med. Snart kommer der flere kunder, og medarbejderne i butikken har travlt. For at undgå at der bliver udsolgt, bliver de enige om at dele sig op, så to producerer og to står i butik. Efter nogen tid er der flere børn, der kommer og spørger om de må lave butik, og snart er hele stuen fuld af handlende og butikker. Der åbnes en wellness afdeling med massage og ansigtsmaling, en bank hvor man kan komme og hæve penge og en butik, hvor man kan købe punge til ens penge.

For det utrænede øje er det umiddelbart en klassisk leg: bytte bytte købmand. Men graver man dybere ser man, at børnene øver sig på voksenlivet. De spejler sig i den verden, de er en del af og prøver at omsætte det, de har set og oplevet omkring at drive butik. De opretholder en leg ved hele tiden at tilføre den flere og flere dimensioner – de er innovative. Et rigtig godt eksempel på den politiske diskurs i børnehøjde.

Samtidig er det et eksempel på den frie leg i sin fineste form. Den leg som ikke er skemalagt eller konstrueret ud fra et læringssyn. Den leg der opstår, fordi børnenes hjerner får lov at vandre frit og de griber det, som der lige optager dem eller er blevet inspireret. Børnene er ikke færdige med denne leg fordi skoledagen er slut. I SFO får legene nye dimensioner ved muligheden for at fordybe sig. Her er ingen forstyrrelser i form af skemaskift, spisepause eller frikvarter. Den frie leg er drevet af lyst og af nysgerrighed, som er grundlaget for motivationen i al læring og udvikling. Fordybelse i den legende dimension lærer børnene at være innovative. Og er det ikke netop en af de drivkrafter vi som land gerne vil brande os på?

Anna Mee Allerslev: Den frie leg er en værdi i sig selv! Du må ikke undervurdere børnenes behov for et rum, der støtter udviklingen af den. Du må ikke reducere SFO’en til et positivt tilvalg. SFO’en = det frie initiativ. SFO’en støtter op om det nysgerrige barn, støtter den innovative tankegang og guider børnene i mestringen af de sociale færdigheder, der engang skal gøre dem til det stærke fundament i det danske samfund.