God pædagogfaglig ledelse styrker vores fremtid.

Gennem min tre lederstillinger, et hav af erfaringer i den pædagogiske guidning, teoretiseret viden om børns trivsel og læring står det klart for mig, at der er behov for ledelse som aldrig før. Og mere af den!

I en tid hvor selvledelsesdiskurser og andet har rullet over Danmark med NPM som styringsredskab er der behov for, at vi sikrer vores pædagoger og børn ved at kompleksitetsreducere, som ledere, da der er alt for mange resultater af ovenstående, der har betydet stress.

I mine tre lederstillinger har jeg bl.a. oplevet huse, med mange forskellige mistrivselssymptomer og ustabilitet, som det tager tid at få styr på. Der har eksempelvis, været sygefravær på 19%, et underskud på 700.000 kr. osv.

Værst er dog de menneskelige omkostninger; 6 langtidssygemeldte medarbejdere med stress; bange forældre der ikke var trygge ved at aflevere deres børn og børn der slet og ret ikke var blevet set! Det sidste er i særdeleshed slemt når vi ved at den tidlige indsats er den vigtigste, både set ud fra et menneskeligt og et samfundsøkonomisk perspektiv. Et symptom på ledelse der ikke lykkedes, måske på baggrund af mangel på kvalifikationer og tid?

Hvis vi vil undgå ovenstående, både ud fra at menneskeligt og et økonomisk synspunkt kræver det, at man som dagtilbudsleder går TÆT PÅ. Og magter at gå tæt på. Tæt på hvad er så spørgsmålet.

Vi skal være nysgerrige, og stille krav. Krav til hvordan vi skal udføre vores arbejde. Krav til at også svære sager behandles. Krav til at man SKAL bede om hjælp! hvis og når det er svært. Krav om dygtige pædagoger, der kan og vil udvikle sig. Krav til at den pædagogiske organisering prioriteres og udfordres. Krav til udvikling.

Vi skal sætte den pædagogiske barre højt og forvente, at vores pædagoger vil det samme. Det kræver dygtig ledelse. Det mangler der i dagens Danmarks, pædagogiske organisering.

Det betyder dermed, at der i den ledelseskommission, som Sophie Løhde står i spidsen for tænkes ind, at vi kan meget, når vi får tid til, at medarbejderne får den relevante udfordring, uddannelse og sparring. Erfaringen viser nemlig, at når dette fokus fastholdes så ændrer stemningen sig.

Den stemning vores børn skal trives og lære i.

Det er altså vigtigt at sikre den kvalificerede ledelse, der kan distribuere og stille krav. Det betyder også at der skal tænkes ind i, at sikre et ordentligt ledelsesspænd! Der SKAL være tid til den enkelte medarbejder, så medarbejderen opnår læring, som vi ved implicit kommer vores børn til gode.

Jeg mener at pædagoger skal ledes tæt, udfordres meget og skubbes lidt hele tiden. Det skal de, fordi de er vores ”gulds” læringsmiljø, og vi ved, at trivsel og læring blandt pædagoger, skaber en direkte rød tråd til børnenes mulighed for samme. Det kræver bedre ledelse der kan gå tæt på opgaven. Det kræver tid og omhyggelighed, så vi passer på vores guld og dem der passer på det.

Så kære Sophie, sørg for at sikre vores guld, ved at sikre at dem der passer på vores guld, bliver fastholdt, guidet, stillet nysgerrige spørgsmål til, sat krav til og ledt. Ledt af fagprofessionelle der forstår at koble sig på de politiske mål på en måde hvor den faglige viden sættes i spil, og kommer vores medarbejdere, og dermed vores guld og samfund til gode. Og at de bliver ledt i en ramme vi kan være tidsmæssigt bekendt.

/Kir