Man skal lære hele livet – men ikke undervises hele tiden.

Jeg mener at fritidspædagogikken, til stor skade for børnene, er kommet under pres, både af de længere skoledage men også af stigende krav om undervisning, læring, dokumentation og kvalitetskontrol, også efter skoletid. Men jeg mener absolut ikke, at man altid behøver at modtage undervisning for at lære noget. Tværtimod, der er rigtig meget man kan lære om livet blot ved at lege og være en del af et socialt fællesskab.

Fornyelig blev jeg kontaktet på Facebook af en ung kvinde der lige ville hilse på sin gamle SFO pædagog. Hun beskrev sig den gang, som et barn uden venner, blev mobbet og tævet i skolen og følte sig ulykkelig og helt ved siden af. Men et lyspunkt var der i hendes liv; når hun kom hen til mig i SFO’en og fik lov at lege og høre musik og historier. Et varmt og trygt fællesskab uden begrænsende krav om form, indhold og resultat.

Jeg husker godt pigen, men jeg var slet ikke klar over hvilken betydning jeg havde haft for hende som SFO pædagog og da jeg først havde tørret en lille tåre væk fra øjenkrogen, kom jeg til at tænke på, at hendes historie meget godt illustrerer fritidspædagogikkens styrke og nødvendighed.

Lærte hun noget når hun var hos mig i SFO’en? Ikke noget der kunne måles eller vejes! Men hun lærte, at der trods modgang fandtes mennesker der kærede sig om hende og helt uden forbehold gav hende mulighed for at opleve varme og nærhed i trygge rammer. Hun fik selvtillid og selvværd, noget som ingen bøger eller lærerplaner kan give børn, kun nærværende voksne med tid og overskud til at skabe et udviklende fællesskab.

Hun tænker tilbage på sin skoletid med negative følelser, mens vi i SFO’en var med til at give hende tilpas mod på livet, til at hun i dag er en velfungerende ung kvinde.

Endnu mere vi presser fritidspædagogikken hen mod at være målbar undervisning, endnu længere presser vi børn som denne pige ud hvor de ikke længere kan finde et ståsted i livet.

Man skal muligvis lære hele livet, men man skal ikke have undervisning hele tiden, fordi der er så meget man lærer om livet som ikke står i bøger, men findes i samspillet med andre børn i leg og fritidsaktiviteter.