Indskrivning i dagtilbud – tidlig indsats

Vi professionelle ved, og har længe vidst, at børn der kommer fra familier i udsat position klarer sig mindre godt i uddannelses systemet. I Danmark er der stadig ulighed i børns muligheder.
Jeg mener, at alle børn på et år automatisk skal opskrives til dagtilbud, og at vi i DK skal turde at satse på blandede dagtilbud, både hvad angår socialklasse samt etnicitet. Det tror jeg kan understøtte mere lighed.
Hvad bygger jeg det på –
Sprogvurdering af alle børn på 3 år er obligatorisk i Svendborg kommune. Jeg har eksempler fra sprogvurderinger af børn uden for dagtilbud, som tydeligt viser, at der er 3 årige børn fra udsatte familiemiljøer, som vurderes til en særlig sproglig indsats.
Forskning viser, at børn der er sprogligt bagud i 3 års alderen klarer sig dårligere end andre børn ved folkeskolens afgangsprøve. »jo bedre et sprog børn har, jo bedre fundament har de til at lære senere i skolen. Det vil sige, at det kan ende med at blive dyrt for samfundet, hvis børnene ikke så tidligt som muligt får et godt sprog, fordi de ender med at få det sværere gennem uddannelsessystemet – Citat Dorte Bleses
Hvis forældre ikke ønsker at bruge dagtilbuddet, skal man således tage et aktivt fravalg og ikke et tilvalg som i dag. Visitering skal fremadrettet ske i forhold til forældres uddannelsesniveau, og familiens modersmål. I dagens Danmark kan vi i dag fagligt begrunde, hvorfor blandede dagtilbud er godt for alle børn.
Denne ændring i forhold til opskrivning vil have effekt for alle børn, og samfundsmæssigt være en næsten gratis og forebyggende investering.