Skaber det forstyrrelse med en mikrofon i nakken!

Det virkede lidt grænseoverskridende,

da jeg kaldte børnenes navne op,

at jeg samtidig fik stukket en mikrofon helt op i nakken.

 

Det kom noget bag på mig, da gul stue i starten af vores fordybelsestime blev entreret af radiodame med stor mikrofon. Hun var hurtig og adræt og bevægede sig rundt som en ninja. Hun var som sådan ikke forstyrrende, men mikrofonen forstyrrede mig lidt, netop af den grund, at jeg ikke vidste hvor den var, fordi hun var så hurtig. Ikke, fordi jeg har noget at skjule og heller ikke fordi jeg ville gøre det mærkbart anderledes, hvis hun ikke var der, men det var alligevel en forstyrrende faktor.

Jeg vidste godt, at vi skulle have besøg af radioen, og  jeg vidste godt, hvem der skulle snakke med hende, og det var ikke mig. Til gengæld vidste jeg ikke, at hun gerne ville have noget baggrunds lyd, så det havde jeg ikke kalkuleret med. Derfor – den store overraskelse, da hun kom ind til mig og min kollega og gul stue.

Vi startede op, som vi plejer med navneopråb i gruppen. Der var det, at det virkede lidt grænseoverskridende, da jeg kaldte børnenes navne op, at jeg samtidig fik stukket en mikrofon helt op i nakken.

Når noget ikke er som det plejer, skaber det en slags forstyrrelse hos os. Det gælder for både børn og voksne. En forstyrrelse, som vi er nødt til at forholde os til. Hver eneste dag møder vi forstyrrelser af forskellig karakter, og det er forskelligt hvor meget eller hvorvidt de påvirker os. For eksempel tog det forholdsvis kort tid førend mikrofonen ikke længere fyldte i vores bevidsthed hverken hos mig eller børnene i den gule gruppe, men børnene var hurtigere til at acceptere mikrofonens tilstedeværelse end jeg var. Der var også flere af dem, der virkelig gerne vil svare på spørgsmål i mikrofonen.

Hver dag præsenteres børn for forstyrrelser, og hver dag forsøger børn ud fra de ressourcer og handlekompetencer de har, at finde frem til det bedste løsningsforslag ud fra de givne omstændigheder. Børn og voksne er forskellige, så derfor kan vi heller ikke vide, hvad børn tænker, eller hvordan de har det indeni. Vi kan have en idé om det, men ikke vide, hvor meget eller lidt forstyrrelsen fylder hos barnet. Nogle forstyrrelser vil børn sagtens kunne løse selv, og tilmed vokse af, men der vil også være forstyrrelser, hvor det er vigtigt at vi er klar til at hjælpe, hvis der er behov for det.