Vi skal stå sammen for at bruge ytringsfriheden

-Bragt i ‘Arbejderen’ d.14 december 2018 og i ‘Børn og Unge’ Januar 2019.

Hvordan skal offentligheden forstå, at det står sløjt til med normeringerne og de ansattes vilkår i vores institutioner, hvis pædagogerne ikke tør ytre sig offentligt herom?

Ytringsfriheden, blandt pædagoger, sygeplejersker og sosu’er er presset. Vores ekspertviden som pædagoger skal bruges til at udvikle det pædagogiske dagtilbud og er nødvendig for at sikre kvalitet, så børnene har de bedste udviklingsmuligheder.

Men alt for mange pædagoger tør ikke at ytre sig kritisk om deres hverdag af frygt for repressalier og afskedigelse. Det går i sidste ende udover børnenes udvikling og trivsel.

Alt for mange pædagoger tør ikke at ytre sig kritisk om deres hverdag af frygt for repressalier og afskedigelse. Det går i sidste ende udover børnenes trivsel.

Flere pædagoger har ytret sig offentligt om deres institutions aktuelle normeringsforhold. Nogle ledere mener, at det er illoyal opførsel at stille sig kritisk overfor normeringen i institutionen til andre udefra.

Nogle pædagoger oplever forældreklager, efter at have kritiseret normeringerne i landets institutioner offentligt, fordi forældrene ikke brød sig om, at institutionen var eksempel på dette.

FORÆLDRENE KLAGER

De er for eksempel blevet bedt om at holde institutionen udenfor, hvis de ville udtale sig kritisk om daginstitutioners forhold.

Det er to eksempler ud af mange. Mange pædagoger står med følelsen af at få mundkurv på i forhold til at ytre sig kritisk om vilkårene i institutioner, enten fordi ledelsen er bange for at få problemer med forvaltningen eller af frygt for et dårligt ry blandt forældre.

Undersøgelser viser, at de fleste danskere mener, at de offentligt ansatte er dygtige til at udføre deres arbejde. Men forklaringen på denne gængse opfattelse er, at alt for mange mangler modet til at ytre sig om dårlige arbejdsvilkår og -forhold.

ET DEMOKRATISK DILEMMA

Hvordan skal offentligheden forstå, hvilke dårlige vilkår børn og pædagoger er underlagt til hverdag, hvis ingen tør at sige det højt? Og hvordan skal vi give et realistisk billede af virkeligheden, hvis vi konstant bliver styret i, hvad vi må udtale os om?

Vi oplever, at forældre, ledere og forvaltning ofte prøver at forhindre pædagogers kritiske og faglige ytringer, når de i stedet burde hilse dem velkomne, så vi sammen kan rette kritikken mod de ansvarlige politikere, som sætter rammen for os alle og vores børn.

Vi er dem, som kender børnenes forhold bedst, da vi er dem, som tilbringer tiden med dem i daginstitution. Vi pædagoger skal alle stå sammen i faglig solidaritet og ytre os om de dårlige vilkår, som truer børnenes og samfundets udvikling. Når vi står skulder ved skulder, råber vi højere, når vi skal råbe ledere, forvaltning, forældre og ikke mindst politikere op for at sikre børnene de bedste udviklingsmuligheder.

Skribenter:

Malene Seest Holmqvist (København), Mette Gylling Dørup (Nyborg), Pernille Ella Sørensen (Halsnæs), Kasper Keinicke (Svendborg), Hanne Nielsen (København NV), Majken Hall Høst (Frederiksberg), Jakob Larsen (Viby J), Kim Simonsen (Frederiksberg), Maria Giordano Bjørklund (ballerup), Jeanette Kæseler Hoffmann (Herning), Louise Kræmer Jessen (Nyborg), Sara McCaffrey (Vejen), Lisbet Bro Clausen (Kerteminde), Dorte Lene Mørch (Aarhus), Louise Bjerg Pedersen (København), Niels-Peter Henriksen (Aarhus), Anja Overgaard Bæk (Roskilde)