Christiansborg; hvordan skal jeg udruge et guldæg, når du skider i min rede?

Et folketingsvalg står for døren. Medier flyder med valgtaler, løfter og leflen for befolkningen, som vi kan æde råt eller stille os kritisk overfor.
Jeg vælger det sidste.
Mit håb for den kommende regering er, at den vil består af folk, der tør ansvar. Folk, der vil lytte og tør være nysgerrige og som godt tør stå ved, at noget ikke fungerer, eller at de har lavet fejl. Jeg håber på, at ministerposter vil blive besat af folk med reelt erfaring indenfor det felt, de skal være minister for og som aktivt går ind og undersøger vilkår og forhold, som kan optimere samfundet i samspil med de eksperter, der hver dag yder en kæmpe indsats “på gulvet”.

Jeg er opdraget til, at det jeg giver, kommer tifold igen. Både på godt og ondt. Det har jeg givet videre til mine egne børn, og det er også den tilgang jeg har, når jeg går på arbejde som pædagog. Vi skal alle være her og selvom vores forudsætninger i livet ikke er ens, skal vi passe på hinanden og opfører os anstændigt.
Jeg håndhæver en demokratisk tilgang og tænkning og forsøger at være retfærdig, nysgerrig og med øje for helheden; hvad er mest gavnende for fællesskabet.

Jeg ønsker mig en regering som ikke lovgiver sig ud af ting, de ikke forstår eller som skræmmer dem, men bruger deres sunde fornuft og er undersøgende.
Tager valg udfra, hvad der gavner samfundet bedst som helhed og ikke kun ser egen næsetip og er sig selv nærmest.
Jeg håber på ærlighed og tillid. Ærlighed omkring de løfter, der nu bliver givet, så det ikke bare bliver tomme ord kreeret af en spindoktor, men en oprigtig holdning, som man tør stå ved. Og tillid til, at vi som samfund gerne vil gøre det bedste, vi kan og gerne vil blive endnu bedre.

Det kræver, at den næste regering tør satse og rent faktisk lytter. Lytte til os mennesker, der ytre os om vores forhold. Forsøger at give indsigt i vores hverdag og de vilkår, der er blevet udstukket for os. Peger på det, der ikke fungerer, og hvad der ville give mere mening i vores daglige virke. Uagtet om vi er pædagoger, lærere, sygeplejersker, læger, renovationsarbejdere eller socialrådgivere. Vi er alle eksperter indenfor vores felt, og hver dag er det os, der skal stå på mål for beslutninger, som regeringen træffer, men ikke på nogen måde kan indfri de forventninger der er stillet, da ramme og indhold ikke harmonerer.

Jeg betaler min skat, og det gør jeg naturligvis, fordi det skal sikre os et velfærdssamfund. Som det er nu, er det dog med en vis skepsis, at jeg ser, hvordan pengene forvaltes og fordeles.
Hvis den kommende regering vil have et guldæg; kvalitet , så sats. Giv nogle muligheder for, at vi rent faktisk kan udruge dette æg og lad vær med at skid i vores rede, men giv os nogle forhold, der er acceptable og som gøre det muligt at udføre vores arbejde med den kvalitet, jeg ved, vi alle ønsker.
Lad vær at le hånt om de forhold, vi er så mange, der beskriver. Tag ansvar for vores fælles land og gå ydmygt til værks, med det kæmpe ansvar der hviler på jeres skuldre, som folkevalgte politikere.

Jeg har store forventninger til det næste valg og håber at nogle af mine ønsker går i opfyldelse.