5 anbefalinger til at mindske stress

Det nationale stresspanel har netop fremlagt deres 12 anbefalinger til tiltag, som i følge stresspanelet vil reducere stress hos Danmarks befolkning. Jeg tænker, at jeg umiddelbart falder indenfor rammen, som en af dem, som er i risiko for at blive ramt af stress. Jeg er ikke bare offentligt ansat, jeg er også mor til tre små børn.

Der er ingen af de 12 anbefalinger, som jeg vurderer vil afhjælpe det, som i høj grad udløser en presset og stresset hverdag for mig og det som potentielt kan gøre mig syg af stress. Derfor vil jeg gerne komme med bare 5 anbefalinger til hvad, der kunne afhjælpe stress for mig og formodentlig mange andre.

Som mor til tre er der særligt to faktorer, som ligger grundlaget for enorme mængder af stress.

1. Børn skal have ret til mor eller far, når de er syge

Det er onsdag morgen og min 3årige vågner med feber for tredje dag i træk. Men systemet tillader ikke, at mine børn er syge mere end 2 dage eller JEG kan i hvert fald kun være hjemme ved ham i to dage og det vel og mærke kun hvis det er foreneligt med min arbejdsplads. Dag 3 skal jeg til at finde alternativer, hvilket er næste umuligt, når bedsteforældrene stadig arbejder. Børn skal have ret til deres forældre, når børnene er ramt af sygdom. Altså skal den ene forældre altid kunne fritages fra arbejde samt arbejdspladsen skal kompenseres, så der kan indkaldes en vikar. Derved ville forældrene med god samvittighed og uden stress kunne passe deres influenzaramte barn helt til de er raske.

2. Bedre normeringer

Når Karl er blevet rask igen skal jeg med ro i sindet aflevere ham og hans søskende i børnehave. Det skal jeg kunne gøre velvidende, at de i børnehaven er omgivet af og passet på af dygtige og kompetente pædagoger. Jeg ved, at de dygtige og kompetente pædagoger er der. De er bare alt for få! Jeg ville være væsentligt mindre presset, hvis jeg vidste, at mine børn og deres venner fik den hjælp, støtte og guidning de har brug for. Jeg burde ikke skulle have dårlig samvittighed over, at mine børn har brug for en hånd at holde i, når det er tid til at vinke farvel. Jeg skal med ro i sindet tage på arbejde uanset, hvor gamle mine børn er. Derfor skal der mange flere pædagoger til at passe på vores børn dag- og fritidsinstitutionerne.

Når jeg ikke passer på mine egne børn, så passer jeg på andres, som skolepædagog på en kommunalskole. Det kan ikke komme, som en overraskelse for nogen, at vi er mange offentligt ansatte, som ofte er pressede over vores hverdag og vilkår. Mange er endda så pressede, at de bliver syge af det. Men jeg har tre anbefalinger, hvis nu beslutningstagerne gerne vil undgå at vi går i stykker af at gå på arbejde.

3. Flere kolleger og tid

Når jeg er på arbejde, som skolepædagog løber jeg stærkt i forsøget på, at nå omkring alle børn og alligevel når jeg ikke alle og står hver dag i en situation, hvor jeg skal vurdere hvem har mest brug for min hjælp. Der er ikke hænder og derfor tid nok til at løse den helt vildt vigtige opgave jeg har i skole og fritid. Det samme oplever sosuerne med de ældre, sygeplejerskerne med patienterne, lærerne med eleverne ja alle offentligt ansatte, som arbejder med mennesker. Vi skal have flere hænder og tid til at løse opgaven godt, tilfredstillende og effektfuldt.

4. Farvel til formålsløs dokumentation

I forlængelse af at der skal flere varme hænder til må der skæres i unødvendig og håbløs dokumentering af vores praksis. Et eksempel på unødvendig dokumentation er, når vi skal teste børnene i 0. klasse i hvor mange bogstaver de har lært eller den nationale trivselsmåling, som begge tager lang tid at svare på. Børnene taber tålmodigheden inden de er færdige og derfor svare de i øst og vest. Min kollega og jeg ved godt hvem, der er udfordret med bogstaverne og vi ved godt hvilke børn, der er i mistrivsel. Vi behøves ikke en test for at se det, der skal tiltro til vores fagligheder og tro på at vi faktisk er uddannede til at løse vores opgave. Vi behøves ikke tests og formålsløs dokumentation.

5. Værdig tilbagetrækning

Jeg skal, som det ser ud nu arbejde til jeg er 73år. Jeg blev færdig, som pædagog i 2011, men jeg har arbejdet siden jeg var 18år. Jeg kan allerede nu mærke min krop begynder at have skavanker pga mit arbejde. En af de største gener er tinitus, jeg er hver dag sammen med børn og de larmer, også når de er glade. Arbejdet med børn er et arbejde, hvor du skal bruge din krop rigtig meget. Jeg er flere gange om dagen nede på gulvet for enten at lege, trøste eller tale med børnene. Tanken om at skulle det 42år endnu virker næsten uoverkommelig. Så en anbefaling skal lyde stop med at hæve pensionsalderen, vi knokler mildest talt. Det kan ikke være rigtigt at vi skal slides op inden vi må gå fra, lad os trække os værdigt tilbage!

Jeg ved godt, at alle mine anbefalinger koster penge modsat stresspanelets, men det koster alt for mange penge og mennesker, at vores vilkår er, som de er. Se det, som en investering i Danmark! Hvis disse 5 anbefalinger blev en realitet, så tror jeg, at vi vil opleve langt færre stressede og ødelagte mennesker i lille Danmark.