10 kvælertag på én dag!- Ikke alle kan inkluderes.

10 kvælertag på en af pigerne i klassen, på én dag og ingen undervisning i dansk, var hverdagen for vores søn i slutningen af 1 klasse!

Som 8 årig blev han akut udredt på børnepsykiatrisk afdeling. Han var MAX presset og stresset i skolen, og var bl.a. derfor blevet meget udad reagerende. Han endte med diagnosen infantil autist med normal begavelse samt tillægs diagnoser som angst og ADD. En diagnose på et ofte usynligt handicap, men som bl.a. grundet misforstået tilgang og for høje sociale krav, igennem store dele af sit kort liv, havde resulteret i, at hans handicap blev synligt!

I inklusionen-og besparelsernes klare lys, står en stor gruppe børn og unge i klemme. Alle de børn, som ikke kan klare store klasser, honorere fælles beskeder eller abstrahere fra ”plejer”, risikerer at blive yderligere pressede og stressede i dagens folkeskoler. ALLE børn vil gøre det bedste de kan, men hvis ikke de bliver MØDT, må de gøre noget for at blive SET…og det går desværre ofte ud over andre børn.

I dag er mange økonomiske midler lagt ud til kommunernes individuelle forvaltning, og der høres ofte om INKLUSION og OPTIMERING, når der snakkes om landets skoler.

At økonomistyringen ligger ved kommunerne, gør desværre at vores børns trivsel, kommer på en 2 plads i forhold til kommunernes prioriteringer. Økonomien har en klart 1 plads.

Dette gør, at vi forældre til børn med handicaps eller udfordringer, skal tænke os om en ekstra gang, inden vi vælger hvilken kommune vi bosætter os i. For som vi nærmest dagligt læser om i diverse artikler, så eksperimenter alt for mange kommuner, med alt for mange børns fremtid!

I en undersøgelse lavet af Danmarks lærerforening, svarer hele 82 % af lærerne, at de oplever at elever med særlige behov ikke får den rette støtte i folkeskolerne. Når så Danske Handicaporganisationer laver en undersøgelse blandt lærer, hvor 60 % svarer, at de ikke føler at de har den fornødne viden om handicaps, så syntes jeg, at budskabet er bøjet i neon:

Folkeskolerne er endnu ikke nok gearet til inklusion for alle,- Lad os bibeholde specialskolerne– indtil der er fundet en holdbar og langtidssigtet løsning på landsplan!

Min pointe er: Ikke alle børn og unge har gavn af almen folkeskole og almen undervisning. Mange børn har fortsat brug for en specialskole, eller anderledes måder at tænke indlæring, for at lære at begå sig i en almen verden! Børn med handicaps bruger store ressourcer på at afkode hvordan os ”såkaldte normale”, begår os i hverdagen. Lad os give disse børn ”et helle”, ved bl.a. at bibeholde nogle af de fantastiske special skoler og specialafdelinger der allerede er etableret. Giv børnene en mulighed for at lære på deres præmisser, så de kan bruge deres læring når de har fri fra skole, og i samspil med familie og venner:)

Vores søn blev heldigvis akutudredt i starten af 2.klasse, og blev efterfølgende flyttet til en specialskole. Efter 2 måneder med dansk på den nye skole, en ny læringstilgang, og en meget overskuelig skoledag, begyndte han at læse! Hans udad reagerende adfærd aftog markant, og er i dag ikke eksisterende. I dag er han 15 år. En flot teenager, som umiddelbart står til at kunne gennemføre en hel 9.klasses eksamen, og som på mange områder er i rivende udvikling. Dette har krævet en skole, som fra 1 dag han trådte ind ad døren, var gearet til at aflæse ham, og som har kunnet tilrettelægge en hverdag HAN kunne være i.

Så alle I politikere og byrådsmedlemmer som sidder med økonomi og socialpolitik, lokalt og på landsplan: brug eksperterne. Indhent erfaringer fra diverse specialskoler og handicaporganisationer, inden der lægges en teoretisk og økonomisk plan, med fare for at tabe en sårbar gruppe børn.

Lad os lovsætte, eller kraftigt anbefale en optimering af brugen af eksperter i kommunerne.

Lad os få en ensrettet lovgivning på skoleområdet, i forhold til midler til såkaldte ”inklusionsbørn”.

Lad os lave nogle gennemtænkte inklusions løsninger, som først træder i kraft, når de er 100% klar.

Og…

Lad os bibeholde den praktiske ekspertisen på specialområdet på specialskolerne, indtil en sådan løsning står klar!

for med den rette hjælp og en tidlig indsats, kan selv vores udfordrede børn, sagtens blive en ressource for samfundet.