Lad ikke vores børn blive taberne

Udgivet i Fyens Stiftstidende d.8. september 2019
Skrevet af Louise K. Jessen (formand for forælderbestyrelsen i Myretuen Ryslinge) på vegne af flere bestyrelser i kommunen.

 

I en tid hvor forskere, professorer, pædagoger og forældre står sammen, og har overbevist vores regering om, at vores børns vilkår ikke kan presses mere, vælger Faaborg Midtfyns kommune at sparre massivt.

Som bestyrelser i daginstitutionerne, oplever vi ledere og personale, der siger, at vores børn ikke tages alvorligt, respekteres og, at der ikke tages ansvar for dem.
Pædagogerne kæmper hver dag en brav kamp for at tilbyde børnene alt det som de har brug for.
Problemet ligger i besparelser fra kommunens side. De kommunale besparelser gør, at pædagogerne mister deres faglige samarbejdspartnere, som er med til at sikre, at børnene trives og udvikler sig til ”hele mennesker”, der er i klar til deres videre færd i skolen og i samfundet.

Faaborg Midtfyn kommune har valgt, at spare på pædagogernes samarbejdspartnere inden for motorik, pædagogisk psykologi og sprog.

Der vil fremadrettet kun være én ergoterapeut til at tilse alle børn i kommunen.
Vi er bekymrede for at børnene ikke længere vil kunne tilbydes et forløb med kontinuerlige behandlinger og opfølgninger, da det vil være umuligt at nå alle børn i alle institutioner.

Faaborg Midtfyn kommune har haft et fantastisk tilbud til børn, der har særlige udfordringer med den sproglige udvikling. Børn med disse udfordringer har, indtil nu, haft mulighed for at få ekstra hjælp sammen med andre børn med samme udfordringer. Dette var utroligt givende og der var stor udvikling hos de børn, der deltog i forløbet. Denne gruppe er nu blevet nedlagt og ydermere er der blevet afskediget to tale/høre-konsulenter.
Fremover skal personalet nøjes med rådgivende bistand til sprogarbejdet i daginstitutionen. Personalet får ikke ekstra hænder eller tid til denne opgave, hvilket betyder, at den skal ligges ind i hverdagen, der i forvejen er rigeligt presset.

Den pædagogiske psykologiske funktion er blevet ramt af massive besparelser på både modtagelsesområdet og generelt. Dertil er der også sparet i forhold til psykologfunktionen og konsulentfunktionen i det kommunale læsetilbud. Dette er selvfølgelig ikke noget som rammer i daginstitutionen, men det rammer vores børn på sigt.

Pædagoger er ikke uddannede psykologer, ej heller tale/hørekonsulenter og bestemt heller ikke ergoterapeuter. De er pædagoger, der først og fremmest skal have de varme hænder, være nærværende og empatiske overfor vores børn og varetage alle de andre opgaver, der er omkring børnenes udvikling, læring, trivsel og dannelse. Dette gør de bedst ved at have gode faglige samarbejdspartnere.

Alt forskning peger på at en tidlig indsats er afgørende for udviklingen af det enkelte barns, og dets fremtidsudsigter. Derudover er den tidlige indsats også den mest økonomisk ansvarlige løsning, da problemerne kun bliver dyrere at løse, nu ældre barnet bliver.

Vi, som forældre og bestyrelser, ønsker vi ikke, at vores børn ender som tabere i et spil om kortsigtet kommunal økonomi.
Børnene er vores og kommunens fremtid. Det kalder på investeringer, ikke besparelser.