Børn har ret til nærværende voksne efter de er fyldt 6 år.

Jeg mener, at minimumsnormeringer på Skole/fritids området er nødvendig, fordi børn også har ret til nærværende pædagoger og et godt børneliv efter de er fyldt 6 år.

De sidste års store fokus på børns normeringer i daginstitutioner får mig til at have fokus på børn i skolealderen og den hjælp, mange børn stadig har brug for til at klare deres hverdagsudfordringer.

SFO er ikke bare et fritidstilbud hvor Sofie, Albert og Mikael leger og bliver passet til mor og far kommer hjem, skal til gymnastik, svømning, fodbold dans eller en anden fritidsaktivitet. SFOen er et fritidstilbud, hvor der tænkes pædagogiske tanker bag hver aktivitet pædagogerne sætter i gang. Pædagoger hjælper i hverdagen rigtigt mange børn ind i lege, nye sociale fællesskaber samtidigt med, at vi sætter aktiviteter i gang. Pædagogen giver også børn mulighed for at blive set på en anden måske end f.eks. i skolen. Hver dag oplever jeg som pædagog at stå i et dilemma om, hvem skal jeg hjælpe.

Sofie er en pige, der i sommerferien er ked af, at hun ikke har nogen at lege med. Mens jeg prøver at hjælpe hende med at komme ind i en leg med nogle andre piger, kommer nogle drenge op at slås. Sofie bliver derfor ladt alene til konflikten er løst. Konflikten viser sig at være større end bare en man lige kan løse, derfor går der mere end 30 minutter, før jeg er tilbage ved Sofie og kan hjælpe hende ind i den leg. Sofie kommer med i legen med de andre piger. Da Sofie bliver hentet af hendes far om eftermiddagen, spørger han hende om det har været en god dag. Hun siger til sin far, at det var en rigtigt god dag, da hun fandt nogen at lege med.

Virkelighedens børn tilbydes ofte, når de kommer i SFO er en normering, når der afvikles ferie, holdes møder og der er personaler som er syge, er en normering som på gode dage er 1:25.

Hvis vi i SFO og andre fritidstilbud skal kunne tilbyde gode aktiviteter og samtidigt være nærværende voksne, der kan hjælpe børn og unge i alle situationer, skylder vi os selv og børnene at være flere pædagoger til stede. Derfor er en normeringerne i børns fritidstilbud vigtigt.

Børn har ret til voksne, som er nærværende og som lytter.