Børns fællesskaber og relationer styrkes når de er i SFO!

En simpel leg, gjorde at 3 børn fik helt nye relationer og blev en del af et nyt fællesskab. 

”En onsdag eftermiddag i SFO’en. 2 børn har åbnet en restaurant. En dreng og en pige er i gang med at lave mad, og jeg er inviteret som gæst. Da jeg har sat mig kommer 3 andre børn forbi. De her 3 børn går ikke i klasse sammen og leger normalt ikke sammen når de er i SFO. De har lyst til at være med i legen. Det får de lov til. Der mangler nemlig en kok og en tjener mere og lidt flere gæster i restauranten. Vi begyndte med at være 3, så var vi 6. Og de legede videre sammen, da jeg gik. Det var mit mål. Da jeg kom tilbage en halv time efter legede de stadig sammen. Og de legede sammen dagen efter også.”  

Vi ved at alle børn har brug for nærvær, omsorg, anerkendelse og at blive forstået og føle sig som en del af fællesskabet. Det er vigtigt, at alle børn oplever sig værdsatte og som en del af fællesskabet. Vi pædagoger skal derfor have blik for, hvordan børn gennem dagen kan knytte bånd mellem hinanden, så de blandt andet får øje på hinandens ressourcer og interesser. Hvis og når vi ser et barn gå lidt rundt for sig selv, skal vi som pædagoger være opmærksomme på barnet. Her skal vi guide og hjælpe barnet ind i et fællesskab, så barnet kan danne nye relationer.  Jeg ved fra min pædagogiske praksis at når vi synliggøre konkrete børns interesser, for eksempel ved at lade pædagogiske aktiviteter eller lege tage udgangspunkt i det, hvor det pågældende barns interesser er. 

Hvad var der sket, hvis de 3 børn ikke gik i SFO? – så var de gået hjem alene og var ikke blevet en del af et nyt fællesskab med nye venner, som også går i SFO. Jeg ved at børn har brug for relationer til andre børn. Hvis børnene ikke får de her relationer, kan de have svært ved at blive en del af fællesskabet i skolen og måske i deres fritid. Fordi i SFO’en værner vi pædagoger om børns fritidsliv og deres muligheder for at være i, dannede, legende, og fælleskabende miljøer med høj pædagogisk faglighed. Et miljø hvor relationer og fællesskaber er i højsædet og driver værket.  Jeg brænder for at skabe relationer mellem børn. Og målet er at få alle børn til at blive en del af fællesskabet i SFO’en.

Alt for mange børn bliver meldt ud. SFO’en skal derfor opprioriteres af forældrene og politikerne, fordi det er vigtigt at alle børn er en del af et fællesskab.