Mål og værdier skal kunne ses i hverdagen -så inddrag pædagogerne!

” Egentlig kan jeg ikke strikke, og jeg syntes at strikning er noget for mormødre og den slags gør… -men når jeg er i krea så får jeg nye venner -og nu kan jeg også strikke” (ida 11 år). Det var den dag hvor jeg som klubpædagog var i kreaværkstedet, som så mange andre gode dage. Hvorfor gør du som du gør …? Spurgte en kollega mig. Jeg er glad for at blive spurgt, fordi det er her jeg kan dele mine pædagogiske tanker og overvejelser, om hvad der er god fritidspædagogik og hvordan jeg kan blive bedre. ”Hvorfor har vi de visioner og mål…? Hvad vil vi med klubberne? ”- spørger politikerne, og med et ønske om at kvalificere fritidstilbuddet på Frederiksberg er der inviteret til dialog.

Jeg mener at pædagoger skal inddrages i den politiske diskussion om mål og værdier for et velfungerende pædagogisk fritidstilbud, fordi det er os som er tæt på praksis og eksperterne på området. Med Budgetforliget i Frederiksberg kommune 2021, er der et politisk ønske om et bredt og velfungerende pædagogisk fritidstilbud. Partierne er også enige om, at der skal udarbejdes en bred analyse for at kvalificere klubtilbuddet.

Jeg frygter for at debatten, bliver styret og farvet af embedsmænd og ”regnenisser”. Jeg mener at en værdidebat, skal tage udgangspunkt i de gode historier fra praksis. Hvad er det der virker -hvorfor er det vigtigt, og hvor kan man se at fritidspædagogikken er med til at løfte en samfundsopgave. Overser politikkerne den vigtige viden som pædagogerne kan bidrage med, risikere Frederiksberg kommune, at stå tilbage med mål og visioner, som ikke kan omsættes til handlinger i hverdage.

Hver dag er klubpædagogerne med til at skabe grundlag for det gode børne og ungdomsliv. Det sker når kompetente klubpædagoger faciliterer til børn og unges fællesskaber i klubberne. Aktivitetsfællesskaber, hvor børn og unge på tværs af alder og venskaber mødes om lige præcis det der er sjovt for dem. Men også relations og læringsfællesskaber, som understøtter den dannelsesrejse, som de unge skal på, og som ruster dem til deres voksenliv.

Klubpædagogerne er praksisnære og eksperterne, så brug os. Brug os og inddrag os i debatten, om at få fremhævet og kvalificeret klubtilbuddet, for fremtidens klubber på Frederiksberg.