Uret tikker, hjertet banker!

Mit hjerte banker for SFO-området, og har gjort det de sidste 10 år. For første gang i disse 10 år er vi nu under 100 børn i min SFO. Covid-19 eller ej, så oplever jeg at flere og flere børn bliver meldt ud af SFO’en. Jeg mener, det er et problem, som kræver handling nu. 

Næste år skal forældre med børn i ”min” SFO i Brønderslev Kommune betale en lavere takst. Det er der afsat 1,7 mio kr til. Jeg er nysgerrig på, hvor meget der så ryger af den nuværende takst på 1.972.kr pr måned (over 10 timer om ugen). Gør en lavere takst, at færre børn bliver meldt ud af SFO’en? – Jeg er i tvivl.!

Hokus pokus, skoler og daginstitutioner i fokus. Hvornår rammer fokus SFO’erne?

Jeg mener, at FOKUS skal ramme nu! – 2020 har indtil videre udelukkende været en svimlende længsel efter noget: – En længsel efter fritidspædagogiske visioner fra min kommune, om hvordan vi skaber et godt fritidsliv for alle børn. Og hvordan kan vi lave en fælles retning for, hvordan vi kan udvikle vores gode fritidstilbud, så både Ali, Karoline og Peter vælger at bruge deres fritid i SFO’en frem for at gå hjem efter skole. 

”I HAVE A DREAM” – Jeg har en drøm om, at min kommune NU går i gang med at formulere en fritidspædagogisk vision for vores SFO’er. Dette må gerne være en omfattende inddragelsesproces. Her mener jeg, at kommunen skal inddrage og lytte til forskellige stemmer: Ledere, pædagoger, faglige organisationer og vigtigst af alt børnene. Børnenes drømme og fællesskaber, muligheder og aktiviteter i deres fritidsliv skal deles med kommunen. Vi har i den grad også brug for praksisnær forskning på SFO-området. Jeg mener, at Fritidspædagogikken skal på dagsordenen NU! – Jeg bidrager meget gerne med input til en kommende fritidspædagogisk vision af SFO-området. Jeg drøfter gerne, hvorfor SFO’en er et pædagogisk rum, hvor man sammen med andre ikke kun bliver til noget, men til nogen. Jeg mener også at vi skal styrke SFO’en, så den bliver et sted hvor vi hjælper Ali, Karoline og Peter til at blive kreative, robuste og livsduelige børn. Med fokus på relationer, udvikling og hvor alle børn har adgang til fællesskabet. SFO’en er også vigtig i et godt børneliv.

Jeg oplever pædagogernes arbejde i SFO’erne er med til at skabe en helhed omkring barnets udvikling. Ali, Karoline og Peters fritid skal være med til at danne dem og udvikle dem til hele mennesker, der bliver i stand til at mestre deres liv. I SFO’en er der relationsskabende fælles rum, hvor venskaber, leg og fantasi kan blomstre og her udfylder SFO’en en vigtig rolle i Ali, Karoline og Peters dannelsesrejse. SFO pædagogernes arbejde er også værdifuldt. Ikke to SFO’er er ens, både fordi de enkelte pædagoger som personer er forskellige, og fordi SFO’ernes rammer og vilkår varierer meget. Men jeg tror da, alle vi som arbejder i SFO drømmer om, at der er nogle fritidspædagogiske visioner for vores SFO-område. 

Det er nu vi skal puste liv i fritidspædagogikken sammen. Jeg mener det kan kun lykkes med en politisk prioritering, der sætter børnene først. Til byrådet i Brønderslev Kommune, børn og kultur. Jeg forsøger her at lave et opråb. Hvad gør vi ved ovenstående?  – Uret tikker……og mit SFO hjerte banker stadig… Sæt i gang!