Har du bare leget i dag….

Det er en eftermiddag som så mange andre eftermiddage i SFO´en. Jeg sidder ved det ovale bord i syværkstedet med mange børn. Vi syr bamser i filt, fingerstrikker, og laver andre kreative sysler. Ved min side sidder Bo fra O. klasse. Han er i gang med at sy en bamse. Der er ingen tvivl om at finmotorikken og tålmodigheden er maximalt udfordret. Der grædes mange salte tårer undervejs, men jeg sidder der på tredje eftermiddag og guider, opmuntrer, trøster og hjælper når nålen og tråden slår knuder. Efter flere dages hårdt arbejde er bamsen endelig færdig. Jeg roser ham og anerkender hans indsats og vedholdenhed. Stolt og tilfreds med bamsen smiler han til mig og udbryder – Jeg er meget meget “godere” end jeg troede. Kunne jeg bare sende flere børn hjem fra SFO med denne erkendelse. En tro på at “jeg” kan godt, også når det er svært, for der er altid nærværende voksne der støtter og hjælper.

Fritidspædagogik med meningsfulde udviklende aktiviteter, fællesskaber og leg, mener jeg er vigtigere end tidligere, for “barndommens gade” er flyttet ind i SFO´erne. Legen er grundlæggende for barnets udvikling og understøtter blandt andet fantasi, sprog, sociale kompetencer, selvværd og identitet. Aktiviteter og leg er ikke bare at få tiden til at gå, til mor og far kommer hjem fra arbejde. Der er meget mere på spil.

Den pædagogiske opgave på skole og SFO-området er beskrevet i folkeskolen formålsparagraf(2). Det betyder blandt andet at pædagoger skal skabe rammerne for oplevelser og fordybelse, så børn og unge udvikler erkendelse og fantasi, samt får tillid til egne muligheder gennem deltagelse og medansvar. Det fremgår ligeledes at børnene skal forberedes til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter, i et samfund med frihed og folkestyre. Vi som pædagoger skal arbejde med trivsel og fællesskaber, og derved sikre at børnene har de bedste forudsætninger for at lære, dannes og udvikle sig.

Jeg mener vi som profession lever op til formålsparagraffen. Vi tilbyder dagligt nogle rammer til leg og aktiviteter, ud fra pædagogiske overvejelser. Vi arbejder omsorgsfuldt og inkluderende med opmærksomhed, både for det enkelte barn og for fællesskabet. Jeg synes det er på tide at fritidspædagogikken og vigtigheden af denne, kommer på den politiske dagsorden. Det er i fællesskabet og i samspil med andre, at børn udvikler sig, derfor mener jeg at alle børn og unge har krav på et ordentlig fritidstilbud med nærværende og engagerede pædagoger.

#Stolt pædagog

#Godt børneliv

#Fritidspædagogik