SFOer skal ledes af pædagoger

Et fag har helt specifikke områder, der arbejdes indenfor. Netop disse områder kan ikke varetages af hvem som helst men fordrer faguddannet personale. Ledelse tæt på kerneopgaven adskiller sig ikke fra dette. Derfor er jeg meget bekymret, når en undersøgelse foretaget af BUPL viser, at hver fjerde SFO ikke ledes af ledere med pædagogfaglig baggrund.

En SFO leders opgaver strækker sig langt ud over betaling af regninger, skemalægning og indberetninger af ferie osv. De vigtigste opgaver handler om; at kunne sparre med pædagogerne om de pædagogiske opgaver, at være med til at skabe rammerne for det bedst mulige pædagogiske arbejde, at samarbejde med forældre/vejledere/talepædagoger osv. om at det enkelte barn samt hele børnegruppen er i trivsel og udvikling og om at sikre at SFOer ikke reduceres til rå pasningstilbud. Kort sagt handler de fleste opgaver om områder, der kræver pædagogisk viden.

BUPLs undersøgelse viser, at en del SFOer ledes af lærere. Man kunne forledes til at sige, at det vel så er godt nok. Lærere er jo også uddannet til at arbejde med børn. Men ser vi på de to faggrupper er der så store forskelle på deres fagområde og hvor deres viden ligger, at de ikke kan løfte samme typer opgaver. Der er trods alt en grund til, at det er to forskellige uddannelser, som kræves. Så det er ikke nok, at begge er uddannet til at arbejde med børn. Argumentet i sig selv virker fjollet. Ville man bruge det samme, hvis dyrepasserne i en Zoologisk have skulle have ny leder og man ansatte en slagter? Begge faggrupper er jo uddannet til at arbejde med dyr.

Hvis SFOerne rundt omkring i landet skal kunne bestå som en arena hvor børn socialiseres og dannes, så kræver det pædagogfaglig ledelse tæt på kerneopgaven. Det kræver, at kommunerne sørger for at sikre dette ved at skabe tydelige centrale retningslinjer og strategier. Så kære kommunalpolitikkere, sæt i gang. SFOer skal ledes af pædagoger!