Giv børnene fri fra skole når de har fri!!!

”Det er dybt frustrerende at vi skal have fælles økonomi med skolen. Jeg føler at pengene langsomt siver fra SFO kassen over i skole kassen. Jeg har prøvet at kigge budgetterne igennem, men måtte opgive, da det var uoverskueligt. Jeg føler at skolen altid kommer i første række, hvis der opstår en eller anden form for behov, der skal dækkes. Så føler man sig nedprioriteret.”

Ovenstående citat er fra en kollega fra en kommunal SFO. Og et lignende citat kunne sikkert tages fra mange andre pædagoger i de kommunale skolefritidsordninger.

På Undervisningsministeriets hjemmeside for SFO’er,står der under Formål, indhold og ansvar bl.a.:

SFO’er er en del af folkeskolen, og derfor følger den folkeskoleloven

Skolen kan godt oprette en funktion som daglig leder for SFO’en, men den daglige leder kan ikke få selvstændig kompetence i forhold til skolens leder.

Skolebestyrelsen varetager tilsynet med ordningen, og forældre til børn i SFO kan derfor gøre deres indflydelse gældende via skolebestyrelsen. Der kan også oprettes forældreråd for SFO, men disse kan ikke få nogen formel kompetence.

Jeg selv arbejder på en privat fritidsklub hvor jeg er ansat på fuld tid. Skolen på den anden side af boldbanen ”køber” så 3 pædagoger fra klubben, til at være halvdelen af arbejdsdagen på hver sin årgang som årgangspædagog. Der er på ledelsesplan lavet en aftale, som har udmønstret sig i en opgaveoversigt til hver af os tre pædagoger. Dette fungerer i det store hele fint, og aftalen bliver justeret hvert år.

Fordelene ved at bygge en fritidsdel op på denne måde er iøjefaldende:

  • At vi på klubben har en selvstændig økonomi, og egen leder med pædagogisk baggrund.
  • vi har vores egen valgte forældrebestyrelse, der udelukkende kan fokusere på fritidsdelen.
  • For børn og personale er det rart, at kunne få et lille pusterum i skiftet fra skole til klub. Bare 10 minutter er saliggørende på den tid af dagen.

Men vigtigst af alt er det arenaskift børnene får, ved at skulle bevæge sig til en lokation udenfor skolens matrikel. En tur der ofte bliver brugt til at lave legeaftaler og snakke om hvad man skal lave på klubben. At de kan pakke skoletiden med alle dens krav væk, og fylde hovedet med leg og glæde, er essentielt for en god fritidsdel. Og dette er langt mere hensigtsmæssigt når, det foregår væk fra skolen.

Der kan de bruge en anden legeplads end den de brugte i frikvarteret. Der er noget andet legetøj og nogle andre rum, hvilket ligeledes er vigtigt, for at børnene føler de har fri for skolen.

Så kære politikere. Sæt fritidspædagogikken fri. Drop SFO, SFO 1, SFO 2, og Kald det hvad det bør være.

FRITIDSHJEM, FRITIDSKLUB OG UNGDOMSKLUB.

Skole for sig og fritid for sig!

Det vil være til børnenes bedste.