Hvornår er der hjælp til børn som Mads?

Jeg oplever hverdag at børn som har brug for støtte ikke kan få den hjælp de har brug for i SFO tiden. Hvis vi skal se på det hele barn, skal vi så ikke også se på det hele tilbud?


Mads er en dreng som har utroligt svært ved at indgå i en klasse i hverdagen, på grund af gentagende konflikter i frikvarterer, og massive udfordringer i timerne, er der bevilget ham støtte i skoletiden, blandt andet for at hjælpe med konflikterne i frikvartererne, så de løses med det samme. Men også for at hjælpe læreren i timerne så resten af klassen kan få noget ud af undervisningen hvis Mads skal kunne følge med. Hjælpen til Mads har givet læreren ro til at kunne gennemføre mere af undervisningen.
Men udfordringen opstår bare nu kl. 14. hvor Mads skal i SFO. Der er der ingen støtte og han skal nu indgå idet fællesskab der er på SFOen. De konflikter Mads har i frikvartererne findes også i SFOen, men her har han ikke her det sikkerhedsnet som han har i skolen, da pædagogen ikke er med til at hjælpe. Konflikterne bliver derfor ofte meget store. Personalet i SFOen oplever at konflikterne er store fordi de ikke kan give Mads den støtte han har brug for og det går ofte ud over andre børn da, pædagogerne skal gå fra det de er i gang med for at hjælpe Mads med hans konflikter, så der ikke er tid til de andre børn.


Personalet oplever at Mads forældre gerne vil have hjælp til deres søn i SFO, Men de er begyndt at komme mindre i SFO og hente deres søn fordi de selv siger ”det ikke er rart at komme og opleve at deres søn tit er i konflikt med andre børn så tit.”
Pædagogerne hjælper Mads alt det de kan i hverdagen, ved at forsøge at lave forskellige inkluderende aktiviteter, for at give Mads en oplevelse af at kunne lykkedes med noget, men det er meget svært for hver gang at de ikke er helt tæt på Mads kommer der konflikter.
På danske SFOer findes der børn som Mads, på der fleste SFOer findes der endda flere som Mads.


Mads situation er bestemt ikke enkeltstående, andre børn som i skoletiden et i tilbud hvor de er sammen med 1 til 2 andre børn til en voksen hele dagen, men når de kommer i SFO skal de indgå i et fællesskab hvor der er 1 voksen til 25 børn. De børn får simpelthen så svært ved at lykkedes og oplever alt for mange nederlag i hverdagen i SFO. Hvis vi skal hjælpe de børn er vi nødt til også at tildele hjælp og ekstra støtte i SFO tid. For de her børn har ikke kun brug for hjælp i tidsrummet 8 til 14.


Så vi har brug for at børn også for den hjælp de har brug for efter skoledagen er slut.