Børn og unges ret til et godt og trygt klub liv.

Jeg mener at der burde være et langt større fokus på klubbernes rolle i de socialt belastet boligområder, klubberne er i mange tilfælde grundstenen for at børn og unge vokser op i et trygt og læringsrigt miljø.
Jeg oplever via mit job, klubmedarbejdere som er arrangeret, nytænkende og nyskabende. De knokler dag ud og dag ind for at skabe et miljø, et læringsrum for børn og unge hvor de kan øve sig på at blive sociale, empatiske og selvtænkende individer. Men jeg oplever også klubmedarbejdere som er frustreret, nedslidte og eller stresset grundet de arbejdsforhold de oplever i dagligdagen, de oplever flere og flere børn og unge med diagnoser, mistrivsel og adfærds problemer som skal kunne rummes i klubben, mens de samtidig oplever at ressourcerne ikke følger med. Der er eksempler på børn og unge der kræver en til en for at kunne rummes af de andre brugere eller indgå i aktiviteter i klubben. Klubberne gør alt hvad de kan for at alle børn og unge skal kunne være en del af klubmiljøet men ender i nogle tilfælde med at miste medlemmer grundet de unge som kommer til at fylde alt for meget i dagligdagen.
Jeg vil opfordre til at der kommer et langt større fokus på vigtigheden af fritids og ungdoms klubber i de socialt belastet boligområder og en anerkendelse af at der kommer flere børn og unge med specielle behov. De pædagoger der går på arbejde hver dag og kæmper en kamp for at rumme og hjælpe de unge der har brug for det, er vi nød til at passe på for det er ikke sikker de er der i morgen.