Styrk SFO’en og tal den op!

Jeg “stikker næsen frem” igen, med håbet om at “BRØLET” bliver hørt af politikerne!!

Vores børn har brug for et godt fritidsliv.

Et SFO tilbud af høj kvalitet er værdifuldt for børns samlede udvikling. SFO’en danner rammen om børns frie tid, hvor relationer på tværs af alder opstår og plejes, og hvor børnene kan spejle sig selv i hinanden, i forskellige fællesskaber.

SFO’en kan noget helt særligt, uanset om det handler om samspillet med skolen eller udviklingen af det enkelte barn og fællesskabet i børnegruppen. SFO’en sætter en pædagogisk ramme om fritidslivet, som opleves frit, selvvalgt, trygt og nærværende. Gennem samvær, aktiviteter og leg skabes et fællesskab, som udvikler selvstændighed, kreativitet, sociale kompetencer og oplevelsen af at være betydende for andre.

Jeg vil kalde det for livsduelighed. Evnen til at forstå sig selv og andre, ud fra en given kontekst, som både er genkendelig og varierende. Det er hele fundamentet for en positiv identitetsdannelse, som udvikles i de tidlige år af børnenes liv. Livsduelighed er evnen til at mestre eget liv. At kunne stå ved sig selv, vælge til og fra, hvile i sine beslutninger, alene og som en del af fællesskabet.

Jeg tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker. Bakker vi op omkring vores børn i de kritiske og vigtige år, vil vi få stærke unge der har det godt, som kan indgå i samfundet og bidrage til fællesskabet.

Vi skal have politikernes øjne op for #fritidspædagogikkens vigtige rolle og de alvorlige konsekvenser, de mange besparelser på området har for børnenen. Det er NU, der er brug for #Fritidspædagogiskevisioner ,investeringer og en prioritering af/i SFO-området.

👉 Styrk SFO’en og tal den op.