Det startet godt, men så blev det værre!

Det startet godt, men så blev det værre, ja jeg snakker om genåbningen af folkeskolen og så indtil nu. Vi havde en nedsat skole tid, små hold, godt vejr og få konflikter. Nu har vi det modsatte! lange skole dage, store hold, elendigt vejr og mange konflikter. Vores fritidstilbud lider stor last. Børnene er trætte af at være opdelt, det irriterer dem, man ikke kan gå til den aktivitet, man helst vil.  Det afhænger af 1 – 2 voksne at ramme en børnegruppe, der har vidt forskellige behov i et fritidstilbud. Nogen vil gerne lave noget kreativt, andre vil noget fysisk – en mindre gruppe har bare brug for at koble af og lege. Det er super svært at stiller alle tilfredse og alligevel lykkes vi trods alt og holde på den samme børnegruppe. Men en meget lille gruppe får det kun værre. Det er den gruppe som i forvejen ville have det svært, men nu er endnu mere klemt. Jeg har dagligt konflikt med de samme 3 drenge, fordi de ikke vil bestemmes over. Det skaber stor frustration at de voksne holder øje med dem, og stiller krav til, hvor de må være i SFO. Det ender ofte med at de stikker af og er uden opsyn i længere tid af gangen. Det skaber en kæmpe usikkerhed. Man bekymres virkelig for den gruppes trivsel, da vi er langt fra at kunne komme tilbage til normalen endnu. Dermed ikke sagt at når vi kommer tilbage til normalen igen, så er alt fryd og gammen.

Jeg syntes bare regeringen har et ansvar ind i den mistrivsel, der sker blandt børn og unge i disse dage. Nu hvor flere af de største elever er sendt hjem igen, vil der blandt den gruppe opstå ensomhed og isolation. Det er vigtigt at der bliver holdt øje med den gruppe der er udsatte, så de ikke overlades til sig selv og en skærm. De mindste af de hjemsendte skole elever er trods alt kun 11 år. Hvis der ikke er forældre der er hjemme, eller har ressourcer til at skabe rammen om en almindelig hverdag, hvad efterlader vi dem så til?

Det vigtigt der afsættes penge til at opspore og være i dialog med de elever, der bliver klemt i den nye nedlukning. Vi bør også overveje om vi skal gå tilbage til nogen af de gode erfaringer fra foråret, hvis vi skal holde året ud med corona restriktioner i indskoling og SFO.

Vi kan simpelthen ikke være andet bekendt!