Godt Nytår!

Året 2020 er ved at være slut. Et år som har været præget af Covid-19 pandemien, og dens helt vildt mange ændringer i vores pædagogiske praksis. 

Før den første nedlukning i marts, havde vi i SFO’en et fællesskab, hvor børnene kunne danne relationer til hinanden på kryds og tværs af alder og opbygge deres sociale kompetencer. Det forsvandt under den første lange nødpasning. Der kom dog lidt fællesskabshåb tilbage lige inden sommerferien, da der blevet åbnet lidt op igen. Men det var en kort fornøjelse, for i et, så bliver Nordjylland lukket ned og vores pædagogiske praksis bliver igen ændret. 

Vi går fra vores SFO-fællesskab til et ”klasse” fællesskab. Nu skulle vi have vores ”egen” børn i deres egen klasse, hele eftermiddagen også. Hvis vi ville noget andet, ja så skulle alle børnene deltage i dette. På dette tidspunkt bliver jeg mere og mere skør i hovedet. Jeg følte at mit pædagogiske arbejde begyndte at smuldrer. I starten af denne ”klasse SFO” oplevede jeg endnu flere konflikter i praksis. Men det er blevet bedre hen ad vejen, i og med at børnene og jeg har fundet en fast struktur i løbet af vores fælles SFO-dag i klassen. Heldigvis var der også åbnet lidt op for, at vi måtte være sammen på 0.kl-årgangen. Det har også gjort en forskel, og det kan ses og mærkes på børnene. 

Det positive er mere nærvær. Jeg har tid til at sætte mig ned sammen med børnene og bare lytte til, hvad de har at sige. Næsten alle møder var aflyst, så jeg skulle ikke være andre steder end i børnenes nærvær og det var en kæmpe fordel.

På mandag er vi så tilbage i nødpasning, og dette vil gælde 14.dage frem. Lad os til den tid, så se hvad status er.? Corona er nok ikke væk, men jeg håber der bliver åbnet mere op. Børnene har brug for at indgå i det ”store” SFO-fællesskab igen, og gerne på kryds og tværs. 

——————–

Jeg har også i 2020 været på ”Fritidspædagogisk meningsdanner uddannelse”, vi mangler stadig 2 gange mere, disse har været udskudt pga. corona. Men jeg må sige, det er simpelthen det bedste der kunne ske i min pædagogiske udvikling. Det er så MEGA inspirerende at møde en masse andre pædagoger fra forskellige steder i landet. En masse seje pædagoger som har noget på hjertet og som har en masse holdninger til vores samfund. Og så brænder vi alle sammen bare for vores fag. Det er sgu da fantastisk! 

Jeg har fået modet til at råbe HØJT og ”stikke næsen frem”, og har lært at bruge min stemme til at kæmpe for bedre vilkår for børnene og min kolleager. Jeg har også sagt ja til at være skribent/blogger på www.a4arbejdsliv.dk – med fokus på pædagogfaget og fritidspædagogikken. 

Mit mål i 2021 er at få, fritidspædagogikken og vigtigheden af denne på den politiske dagsorden. Og jeg stopper ikke med at råbe HØJT om dette, før fritidspædagogikken er kommet på dagsordenen i kommunerne og hos politikerne. Heldigvis er der kommunevalg til efteråret i 2021, så lad os se, om der ikke skulle opstå lokale debatter/diskussioner omkring de fritidspædagogiske visioner for fritidsområdet i Brønderslev kommune.

Må 2021 været året hvor corona forsvinder, og vi igen kan få en helt normal hverdag.

GODT NYTÅR