Fritidspædagogisk Nytårstale!

Året 2020 er netop slut, og vi skriver nu 2021.

Året 2020, vil nok mest blive husket for Corona-pandemien og alle dens ændringer og restriktioner, som vi skulle forholde os til i vores pædagogiske praksis. En praksis, hvor der hele tiden skete løbende ændringer, og hvor nye metoder skulle opfindes og afprøves. Ja man lærte at skulle kunne omstille sig fra dag til dag i vores pædagogisk praksis under corona-pandemien.

MEN, selvom 2020’s fokus har været Corona. JA så har 2020 også udelukkende været en svimlende længsel efter noget. – Nemlig en længsel efter fritidspædagogiske visioner, for fritidsområdet.  

Fritidsområdet har indtil nu ikke fået meget opmærksomhed. Hverken fra det politiske niveau eller medierne. Fritidsområdet står i kontrast til de to omkringliggende niveauer, nemlig skolen og daginstitutionerne.

Det er NU vi skal rykke endnu tættere sammen som fritidspædagoger for at skabe forandringer for vores fag, vilkår, børnene og de unge. Jeg er pædagog og glad for mit job. Jeg er STOLT af at være pædagog, og det, som giver mig mest arbejdsglæde, er samværet med børnene eller de unge. Mit hjerte banker for Fritidsområdet og specielt SFO-området hvor jeg arbejder nu, og har gjort det de sidste 10 år. For første gang i disse 10 år er vi nu under 100 børn i min SFO. Corona eller ej, så er det tankevækkende at flere og flere børn bliver meldt ud af SFO’erne og klubberne.

SÅ, lad os som det første starte 2021 med at få sat fritidspædagogikken og fritidsområdet, på den politiske dagsorden for alvor. Det er nu vi skal puste liv i fritidspædagogikken og fritidsområdet sammen.

”I HAVE A DREAM” – SÅ kære politikere og kommuner, skal vi ikke aftale at 2021 bliver året hvor vi drøfter fritidspædagogikken og retningen på fritidsområdet. OG vi får lagt en plan og en strategi for de fritidspædagogiske visioner og drømme.

Altså hvordan sætter vi spot på det store arbejde Fritidsområdet gør.? Hvordan vi skaber et godt fritidsliv for alle børn.? Hvordan kan vi lave en fælles retning for, hvordan vi kan udvikle vores gode fritidstilbud.? så både Ali, Sofie og Frederik bruger deres fritid i SFO’en & klubben frem for at gå hjem efter skole.

LAD OS KALDE DET FOR FRTIDSOMRÅDET 2.0

Fritidsområdet 2.0 er stedet hvor børnene & de unge gerne vil komme. Og hvor begreberne trivsel, relationer, udvikling og fællesskabende aktiviteter er i fokus.  Og hvor de trygge rammer, giver udviklingsmuligheder og passende udfordringer sammen med dygtige og professionelle pædagoger. Og hvor rummet og aktiviteterne er kendetegnet ved at børn/unge får medbestemmelse, at de får mulighed for at lave aktiviteter, lege og eksperimentere på tværs af fællesskaber, venskaber og alder. Vigtigst af alt er det jo børnenes og de unges fritid. Alle børn og unge skal have mulighed for, at indgå i inkluderende fællesskaber på tværs af alder, interesser, kultur og social baggrund. 

Fordi ”Man skal blive til nogen, før man kan blive til noget.”

Når børnene og de unge er i Fritidsområdet 2.0, befinder de sig i en social arena, hvor de både holder fri og samtidig lærer og udvikler sig. Her skal vi pædagoger arbejde med at skabe og udvide børn og unges relationer, og arbejde med børnenes og de unges indbyrdes relationer og på at styrke deres evne til at indgå i og bidrage til fællesskabet. Der er fantastisk gode muligheder for at handle og agere pædagogisk ud fra børn og unges egne initiativer. Det relationelle arbejde er i fokus, og de sociale færdigheder hos børnene og de unge kan finpudses gennem blandt andet deltagelse i et fælles tredje. Vores pædagogiske mål er opnåeligt og synligt forude, men processen i aktiviteten viser sig at være det egentlige resultat, ved at de sociale relationer og fællesskabet i en gruppe ændrer sig i en positiv retning.

Jeg mener at alle børn og unge har ret til et godt fritidsliv. Jeg ser i min praksis, at Ali, Sofie og Frederik får muligheder for at udvikle sig til robuste, betydningsfulde og sociale mennesker. I SFO/Klub-tiden udvikles børnenes og de unges indsigt i og erfaring med hvilke handlinger der er hensigtsmæssige i hvilke situationer, og hvordan de skal agere i relation til andre mennesker – både børn, unge og voksne. 

Fritidsområdet er noget særligt og kan noget særligt. Så lad os i fællesskab styrke fritidsområdet, fordi det skaber robuste, kreative og livsduelige børn og unge. Det er her børne- og ungdomskulturen vokser frem. Fritidspædagogikken er også med til at styrke børn- og unges fællesskaber på tværs af alderstrin og udvikler børn og unges personlige, sociale og praktiske kompetencer. 

Jeg vil kalde det for livsduelighed. Evnen til at forstå sig selv og andre, ud fra en given kontekst, som både er genkendelig og varierende. Det er hele fundamentet for en positiv identitetsdannelse, som udvikles i de tidlige år af børnenes og de unges liv. Livsduelighed er evnen til at mestre sit eget liv. At kunne stå ved sig selv, vælge til og fra, hvile i sine beslutninger, alene og som en del af fællesskabet. 

Fritidsområdet er en platform, som børnene og de unge står og lærer på, før de hopper videre i deres liv. Som fritidspædagogiske rollemodeller skal vi give dem noget positivt med i livet fra alle deres platforme. Og vi opbevarer ikke børn og unge. Vi giver dem et pædagogisk tilbud, som de trives i, og som får dem til at blive hængende sammen med deres venner og nærværende pædagoger.

Vores børn og unge har brug for et godt fritidsliv. Et fritidstilbud af høj kvalitet er værdifuldt for børn og unges samlede udvikling. Fritidsområdet danner rammen om børn og unges frie tid, hvor relationer på tværs af alder opstår og plejes, og hvor børnene og de unge kan spejle sig selv i hinanden, i forskellige fællesskaber.

Vi skal have politikernes øjne op for #fritidspædagogikkens vigtige rolle og de alvorlige konsekvenser, de mange besparelser på fritidsområdet har for børnene og de unge. Det er NU, der er brug for #Fritidspædagogiskevisioner ,investeringer og en prioritering af/i fritidsområdet.

Jeg tror på, at det kan betale sig at investere i mennesker. Bakker vi op omkring vores børn og unge i de kritiske og vigtige år, vil vi få stærke unge der har det godt, som kan indgå i samfundet og bidrage til fællesskabet. Fordi ”Man skal blive til nogen, før man kan blive til noget.”

Styrk Fritidsområdet og tal det op, det er den retning vi skal i. Vi skal sige hvad vi er gode til og vi skal sige det HØJT. Vi skal dæleme også råbe HØJT, om alle de forskellige problemstillinger vi ser, i vores fritidspædagogiske praksis hver dag.

Jeg har også i 2020 været på ”Fritidspædagogisk meningsdanner uddannelse”, vi mangler stadig 2 gange mere, da disse har været udskudt pga. corona. Men jeg må sige, det er simpelthen det bedste der kunne ske i min pædagogiske udvikling. Det er bare så MEGA inspirerende at møde en masse andre fritidspædagoger fra forskellige steder i landet. En masse seje pædagoger som har noget på hjertet og som har en masse holdninger til fritidspædagogikken, fritidsområdet og vores samfund. Og så brænder vi alle sammen bare for vores fag. Det er sgu da fantastisk! – vi kommer sammen til at bruge 2021 på, til at råbt højt om fritidspædagogikken og fritidsområdet. Og vi stopper ikke før vi bliver hørt. 

Jeg har fået modet til at råbe HØJT og ”stikke næsen frem”, og har lært at bruge min stemme til at kæmpe for bedre vilkår for børnene og min kolleager. Jeg har også sagt ja til at være skribent/blogger på www.a4arbejdsliv.dk – med fokus på pædagogfaget og fritidspædagogikken.

Mit mål i 2021 er at få, fritidspædagogikken og vigtigheden af denne på den politiske dagsorden. Fordi ” indflydelse er ikke noget, man får. Det er noget, man ta’r.” Og jeg stopper ikke med at råbe HØJT om dette, før fritidspædagogikken er kommet på dagsordenen i kommunerne og hos politikerne. Heldigvis er der kommunevalg til efteråret i 2021, så lad os se, om der ikke skulle opstå lokale debatter/diskussioner omkring de fritidspædagogiske visioner for fritidsområdet i Brønderslev kommune som jeg arbejder i, jeg vil i hvert fald gøre mit for dette.

Må 2021 været året hvor corona forsvinder, og vi igen kan få en helt normal hverdag.

GUD BEVARE FRITIDSPÆDAGOGIKKEN & FRITIDSOMRÅDET