Fra opsynsordning til fritids tilbud.

Vi skal have stærke fritids institutioner, der understøtter børn og forebygger mistrivsel. Men der er sket en bevægelse hen imod opsyns ordninger og en praksis, der handler om at få det til at gå op. Når man står alene med en stor gruppe børn har det konsekvenser for alle. Ikke mindst for den ansatte som føler en kæmpe frygt for hvad der kan gå galt, men også børnene. Det kunne være et barn, der faldt og slog sig alvorligt udenfor, eller en som i frustration havde låst sig inde på et toilet uden nogen tjekket op på det. Det er virkeligheden for vores børn i mange fritids tilbud, hvor der kan være 1-30 eller mere pr barn. Børnene bevæger sig frit i SFO/klub og der skal være voksne nok til at være sammen med børnene over et større areal. BUPL foreslår 1-9 for de mindste, hvilket er et af drømme scenarie i dagens Danmark. Aktiviteter skal ikke laves med det formål at trække så mange børn som muligt hen samme sted, så det er sikrest og muligt at holde opsyn, som er en problemstilling, jeg kender fra mit eget arbejde, når der har været allermindst bemandet. Der skal være plads til at sidde med en mindre gruppe børn og fordybe sig, samtidig med der kan være en stor fodbold kamp igang udenfor. Kombinationen af pædagogiske aktiviteter og de lege børn selv sætter igang er grundstenen i en sund SFO/Klub. Men det kræver der er nok voksne til at kunne lave pædagogiske aktiviteter og følge børnenes spor.