Pædagogik to go

Studiegruppen som podcast. Podcasten som studiegruppe.

Det er 6 pædagogstuderende fra Ceresbyen, der står bag den nye podcast Pædagogik to go.

Når studiegruppen laver deres podcast mødes de online og det var også sådan jeg mødte dem for at blive klogere podcasten og studiegruppen bag den.

[“Vi laver de podcasts vi gerne selv vil høre.” Julie Bendix Hansen.]

I virkeligheden startede Pædagogik to go som en opgave i faget innovation og entrepreneurskab og gruppen havde vilde planer. Men når corona ligger som en dyne over landet, bliver det pludselig det muliges kunst. Studiegruppen mødtes i Botanisk Have og med udgangpunkt i hvad de hver især kan, fødtes idéen om podcasten. Den udsprang også af det de selv savnede: En rigtig studiegruppe i det virkelige liv, hvor man kunne reflektere sammen, vende stort og småt i pauserne, dele personlige vinkler på det faglige og måske spise et stykke kage.

Om podcastformatet siger Julie Bendix Hansen: “Der er ret demotiverende, når al undervisning og gruppearbejde foregår på en skærm. Med en podcast kan man både få fagligt input og fx gå en tur.”

[Din reflektion på farten].

Podcast afsnittene varer omkring en halv time. De er bygget varieret op med en præsentation af afsnittets emne, forskellige overvejelser og refleksioner, kaffebarometeret, som er en dramatiseret case og lidt almindelig hverdagssnak om hvad folk skal lave i weekenden eller overvejelser om yndlingsdesserter. Ind imellem er der jingler og lydeffekter, som understreger overgange og emneskift. Det giver en fornemmelse af selv at være tilstede og det er også meningen. Klaus Kni fortæller at lytteren skal inviteres ind i en studiegruppe med rigtige nærværende mennesker. Søren Barslund Liboriussen tilføjer: “Det skal ikke være så ophøjet. Det må godt være sjovt og hyggeligt.”

Podcastmediet fangede gruppen i en grad, så de lavede endnu et afsnit, som udkom få dage inden de skulle til eksamen med det første afsnit. Siden er det blevet til et tredje afsnit og der er flere på vej.

Peter Vestergaard Nielsen, som er podcastens vært, bemærker at det første afsnit var lidt stift i det. “Men nu hygger os mere og taler os ind på hinanden”.

Oriana Vigl er enig i, at podcasten har ændret karakter henad vejen. “Vores første afsnit var tænkt som et supplement til undervisningen. Men efter at have snakket med vores vejleder, så er det mere vores vinkel. For vi bidrager stærkest med vores egne erfaringer. De næste afsnit er mere “fra studerende og til studerende”. Det skal jo gerne være et nærværende og hyggeligt studierum” 

[Modtagelsen]

Der er blevet taget rigtigt godt imod Pædagogik to go. Gruppen har fået god respons fra deres egne undervisere og podcasten er da også blevet brugt i undervisningen på VIA. De er også blevet kontaktet af en underviser på VIA Ikast, som gerne vil ha dem til at fortælle om processen til de pædagogstuderende der. Desuden har de allerede nu flere hundrede lyttere på de forskellige afsnit. 

Klaus Kni understreger, at de gerne vil aktivere deres lyttere. “Derfor efterlyser vi også ideer på Facebook, Instagram og Twitter”. “Og vi vil rigtig gerne have flere.” tilføjer Benjamin Lind Holm.

Næste afsnit kommer til at handle om seksualitet bl.a. ift voksne udviklingshæmmede, fortæller Søren Barslund Liboriussen og fortsætter: “Der er i hvertfald rigeligt af overvejelser og etiske dilemmaer at tage fat i.”

[Fra virtuel studiegruppe til virtuel personalegruppe]

På spørgsmålet om hvad det skal ske med Pædagogik to go, når studiegruppen er færdige på VIA her til sommer, svarer Benjamin Lind Holm, at de gerne vil forsætte. “Vi bliver jo ved med at lære og reflektere” tilføjer ham. Klaus Kni bemærker at målgruppen sikkert vil ændre sig og at udgangspunktet nok bliver mere praksisnært. Oriana Vigl siger at mange pædagoger savner faglige refleksionsrum. “Generelt er refleksionsrummet undervurderet.” Slår hun fast. 

Men indtil da kan Pædagogik to go være den studiegruppe, som de studerende savner, når VIA og resten af landet mere eller mindre er lukket ned. Og for folk, som ikke har deres daglige gang på VIA, er podcasten en fint lille indblik i livet som pædagogstuderende.

Jeg vil bare glæde mig til de næste afsnit. Pædagogik to go er uden tvivl den bedste studiegruppe jeg aldrig har været med i.

Faktabokse

1

Helt praktisk:

Podcastene er optaget virtuelt og gruppen bruger mellem 1 1/2 og 4 timer på selve optagelsen.

Forberedelserne, hvor de læser op på emnet og den senere klipningen af programmet tager 3-4 dag.

2

Her kan du finde Pædagogik to go. Din reflektion på farten:

Spotify, Google podcasts, Apple podcasts, Radio Public, Pocket Casts

Instagram, Facebook, Twitter

(Måske skal vi bare smide alle logoerne ind?)

3

Pædagogik to go, din reflektion på farten

Afsnit #1 – Den 3. Praktik.

Afsnit #2 – Forråelse og ondskab i pædagogisk praksis.

Afsnit #3 – Præsentationsportfolie.

4

Peter Vestergaard Nielsen 28. Oprindelig fra Hjørring (af). Specialisering: skole-fritid. Jeg synes at det er er interessant at dykke ned i børn og unges interesseområder, finde deres styrker og bruge dem aktivt i mit arbejde med inkluderende fællesskaber. Peter er desuden studiegruppens podcastekspert og klipper.

Benjamin Lind Holm, 24. Født og opvokset i Århus. Specialisering: social-special. Arbejder i socialpsykiatrien og kæmper for pædagogfagets eksistensberettigelse og anderkendelse i sundhedsvæsnet. Benjamin er desuden gruppens socialmedia-mand.

Oriana Vigl, 28. Oprindelig fra Viborg. Specialisering: skole-fritid. Min tilgang til pædagogik er autencitet, sjov og leg. Børns kultur er en forlængelse af voksnes kultur, og det er vigtigt for mig at få skabt de bedst mulige betingelser for børns trivsel. At være en god rollemodel som skaber rum på sin arbejdsplads til empati, rummelig og umiddelbar nysgerrighed, samt en legende tilgang til pædagogikken er mit udgangspunkt.

Klaus Kni, 39. Opvokset i Mårslet, bosat i Beder. Specialisering: social-special. Arbejder i ungdomsklub, bosted med voksne handikappede og special pædagogisk bosted. Jeg ønsker at arbejde med hjemløse, indenfor misbrug, prostitution og psykiske lidelser. Brænder for at vi får et fælles fundament for sundhedsvæsnet og pædagogikken.

Julie Bendix Hansen, 26. Kommer fra Midtfyn. Specialisering: social-special. Jeg interesserer mig for hvorfor mennesker handler som de gør, både professionelle og borgere. Desuden synes jeg at det tværprofessionelle samarbejde er spændende, især mødet mellem det sundhedsfaglige og det pædagogiske.

Søren Barslund Liboriussen, (næsten) 27. Født og opvokset lidt udenfor Århus. Specialisering: social-special. Arbejder med voksne med kognitive og/eller fysiske funktionsnedsættelser. Jeg har altid interesseret mig for mennesker, der er anderledes end mig selv. I mit arbejde som pædagogers jeg altid været særligt opmærksom på og interesseret i etikken.

Artiklen er bragt i Århus Pædagoger 02 2021 side 6-7 https://www.epaper.dk/buplforbund/aarhus/aarhuspaedagoger/2021/aap21-02-high/