Vi kaprer fremtidens dygtige kollegaer

I skrivende stund er der kun 69 reelt arbejdsløse pædagoger i hele Aarhus kommune. Niogtres. Og lige om lidt, når børnetallet stiger og der skal indføres minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet, bliver det brug for mange flere pædagoger, – rigtig mange.

Heldigvis strømmer en god portion nye dygtige pædagoger ud fra Ceresbyen et par gange om året, men kloge hoveder er alvorligt bekymret for, om det er nok.

En del af løsningen kunne være de lønnede meritpædagogstuderende. Forsøget er sat i gang efter et tæt samarbejde mellem Børn og Unge, BUPL Århus, FOA, pædagoguddannelsen VIA og Jobcenteret.

De lønnede meritpædagogstuderende følger den almindelige merituddannelse. Det særlige er, at de er rekrutteret blandt dygtige pædagogmedhjælpere på institutionerne rundt omkring i kommunen, -og så får de løn under uddannelsen.

Martin Thøgersen er 28 og meritpædagogstuderende. Han fortæller, at han var virkelig træt at gå i skole, da han var færdig på gymnasiet. Derfor arbejdede han lidt rundt omkring som pædagogmedhjælper. Først var han i vuggestue og børnehave, men han endte med at blive ansat som medhjælper i Skjoldhøj SFO, hvor han nu har været i 6 år.

Det var faktisk ikke planen. Karaktererne fra gymnasiet var gode og Martin Thøgersen ville oprindeligt ha’ været ingeniør eller noget i den retning, men arbejdet med børn og deres udvikling fangede ham.

“Pludselig var meget svært at forestille sig, at jeg skulle bruge en stor del af mit arbejdsliv bag et skrivebord” fortæller han.

Selvom Martin Thøgersen var glad sit arbejde i SFOen, ville han ikke være pædagogmedhjælper hele sit liv. Det var ikke nok for ham at se, at det pædagogiske arbejde virker. Han ville vide hvorfor og hvordan det virker og så ville han også i højere grad være med til at sætte den pædagogiske retning på arbejdspladsen. Hans kollegaer gjorde ham opmærksom på merituddannelsen, nogle af dem var endda ret insisterende og da den lønnede merit så dukkede op, slog han til og det har han ikke fortrudt. 

Der er ingen tvivl om at lønnen er afgørende. “Jeg ville ikke kunne klare mig på SU” slår han fast.

Martin Thøgersen trives nu ved at være vendt tilbage på skolebænken. Han er begejstret for undervisningen, for at få teori på den praksis han og hans medstuderende har med sig. Om sine holdkammerater siger han: “De er topmotiverede. Der er altså ikke nogen, der er der bare for at prøve det af.” Han tilføjer, at det er inspirerende, at være sammen med mennesker, der har så meget og så forskellig erfaring med sig.

Underviserne har store faglige ambitioner med de meritpædagogstuderende. “De forventer, at vi er opmærksomme på den vidensbank vi har med os og at vi hele tiden perspektiverer til vores egen erfaring.” Siger Martin Thøgersen.

Forvaltningen er også aktive i forhold til “deres” meritstuderende. En gang om ugen bliver de undervist af folk fra Børn og Unge. Det handler fx om hvordan man implementerer forvaltningens projekter i den daglige pædagogiske praksis. “Lige nu arbejder vi med de styrkede pædagogiske læreplaner” tilføjer Martin. Han er begejstret for uddannelsen, men det er også hårdt fortæller han. “Førhen var jeg træt i kroppen efter en hel dag i skolen og SFOen, nu er jeg træt i hovedet” griner han. Han glæder sig til den periode, hvad han skal veksle mellem VIA og arbejdet i SFOen.

Der var ikke i tvivl om, at Martin skulle være pædagog og at den lønnede meritpædagoguddannelse var det der skulle til, mener Anita Hedegaard Malling. Hun er den fritidspædagogiske leder, som sendte Martin Thøgersen afsted på VIA. Og selvom det umiddelbart kan være svært at sende én af sine dygtigste medhjælpere væk i flere måneder, så var hun ikke et øjeblik i tvivl: “En meritstuderende er en kendt kollega, som vender tilbage med en ny faglighed og kan være med til at danne en kultur, hvor man forholder sig undrende og konstruktivt. Idéen er, at man løfter hele personalegruppen, ikke kun den meritstuderende.” Siger hun og fortsætter: “I et større perspektiv skal man jo også huske, at det er vores allesammens kommende kollegaer vi investerer i og det er virkelig godt givet ud, at uddanne de dygtige praktikere vi allerede har.” 

Selvfølgelig kan man ikke sådan bare lige sikre sig fremtidens dygtigeste pædagogkollegaer, men når det så er sagt, så kunne den lønnede merit være et virkelig godt skridt på vejen.

“Den nye merituddannelse er et af de greb, vi bruger i forhold til at få bedre uddannet personale […]” Thomas Medom, Rådmand for Børn og Unge til Århus Stifttiden 31/12 2020

Artiklen er bragt i Århus Pædagoger 01 2021 side 8-9 https://www.epaper.dk/buplforbund/aarhus/aarhuspaedagoger/2021/aap21-01-high2/