Pædagoger er nøglen til at ændre den stigende mistrivsel blandt børn

Valgkampen er godt i gang, og liberal alliance tordner endnu engang i bedste new public management stil imod den offentlige sektor med budskabet om, at den skal slankes og effektiviseres så der kan leveres bedre omsorg for færre penge. I denne omgang topper de så valgkampen med budskaber som #dukangodt og jeg klarer det. Men det er vejen til mistrivsel, hvis vi alle sammen går og bilder os ind at vi kan klare alt, hvis du bare spidser albuerne, tror på at hver mand klarer sit og at du gerne må gøre grin med andre hvis det gavner dig selv.  

Jeg er lige mødt ind på arbejde da jeg hører en grædende og hulkende drengestemme. Jeg løber ind på stuen, hvor jeg ser at min kollega er ved at løse en konflikt – hun peger mod et tilstødende rum med sin finger mens hun med øjnene får sagt:  “åh, hvor er jeg glad for at se dig”. Da jeg kommer ind, ser jeg Jacob ligge på madrassen foran ribben med en ninja turtle dragt på. Han er hoppet ned, men kan ikke rejse sig op fordi han ruller rundt på skjoldet i den bløde madras. Ved siden af ham står Alex og tjatter til ham med sin fod og siger “kom nu, Jacob – du kan godt”. Lige bagved står Søren og Pernille og griner. Jeg løber hen og hjælper Jacob op og trøster ham. Jeg vender mig imod Alex og siger med en bestemt stemme: ”det er en børnehave det her – der skal være plads til alle, og jeg vil ikke have at du gør grin med Jacob”.  

Jeg er pædagog, og jeg anerkender at børn vokser af at blive støttet i følelsen af #dukangodt, men børn kan ikke alting selv. Derfor arbejder jeg med børnefællesskaber. Jeg arbejder med dannelse ud fra et anerkendende, inkluderende og mangfoldigt menneskesyn. Jeg formidler sociale spilleregler for hvordan vi er sammen som mennesker, fordi jeg ved at det øger den samlede trivsel i børnegruppen hvis alle har det godt.  Børn har brug for relations kompetente pædagoger – og tid i form af minimumsnormeringer – så de kan udvikle sig til sunde og velfungerende mennesker der står ved sig selv og finder mening med et liv i fællesskab med andre. Det er vejen til trivsel. 

Liberal alliance vil afskaffe minimumsnormeringerne hvis de bliver en del af et regeringsgrundlag efter valget, selvom mistrivselen blandt børn aldrig har været større end den er nu. Nøglen til at få løst den omfattende trivselskrise starter i de danske daginstitutioner. Der er brug for flere pædagoger og en fortsat indfasning af minimumsnormeringerne. Husk at stemme for #etgodtbørneliv til folketingsvalget. 

Læserbrevet blev bragt i netavisen ‘arbejderen’ d. 25/10-22.