Børn har ret til et aldersvarende tilbud!

Mange steder i landet inklusiv den kommune, jeg selv arbejder i “Horsens”. Har man ordninger hvor de største børnehave børn, bliver indsluset i skolen i maj måned skoleåret før de starter i 0 klasse. Det bliver oftes omtalt som førskolen. Jeg mener denne praksis først og fremmest, tjener en økonomisk interesse, da en skole/SFO plads koster mindre end en dagtilbud plads. Det pålægger personalet en enorm arbejdsbyrde sidst på året, fordi der ofte ikke er lokaler til de mange nye børn, hvilket skaber praktiske udfordringer. Ofte må SFO lokaler eller eksterne lokaler komme i brug. eksempelvis fik en 6 klasse på den skole jeg arbejder på, deres primære lokale de sidste 2 måneder i et natur og teknologi lokale, for at kunne frigive kapacitet. Da der i forvejen er stigende børnetal, er mange skoler jo i forvejen udfordret på plads. Jeg har hørt lignende eksempler fra andre pædagoger rundt om i landet, så det ikke enkeltstående. Alt den omrokering, som der normalt vis er tid til når børnene går på sommerferie, forgår mens eleverne er i skole og personalet er på arbejde, det er ikke holdbart eller i orden for nogen.

Børnene der starter omkring maj er for et stort vedkommende kun 5 år. Da man skal starte i skole året man fylder 6. De har meget svært ved at forstå formålet med denne praksis. De oplever ofte at de er begyndt i skole før tid og ved ikke, hvad der forventes af dem. De oplever det som at de skal begynde i skole, 3 måneder før de reelt set starter i 0 klasse, og det giver jo logisk set god mening. Det kan været et stort kultur chok for de mange børn, der skal tages ud af deres vante omgivelser og inddeles i nye grupper og måske uden nogen af deres vante pædagoger. De skal også indgå i en SFO, hvor der er meget større frihedsgrad, plus der er færre pædagoger at henvende sig til. Fornyligt blev det kortlagt at normeringen gennemsnitlig er 1 – 18 i SFO, hvilket er langt fra det tilsigtet mål i loven om minimums nomeringer der hedder 1 – 6 for børnehavebørn, hvilket de stadig er! Man kan godt tænke at 3 måneder af et barns liv ikke gør den store forskel, men for et barn på 5 år, betyder hver måned, hver uge rigtig meget i forhold til dets modning og udvikling og “skoleparathed” som det hedder sig. Jeg mener ikke det er en holdbar løsning med denne praksis. Jeg mener børn har ret til et alderssvarende tilbud af høj kvalitet, dvs man har ret til at blive i sin børnehave til man reelt set starter i skole.