Pernille Rosenkrantz-Theil på udebane: Nationale test

”Det er fuldstændig korrekt, at jeg har lyttet. Det burde jeg måske have gjort for længe siden, det kan man godt klandre mig for men jeg synes faktisk det er vigtigt at lytte. Jeg har ikke vist, at det stak så dybt…”

Ovenstående citat handler ikke om folkeskolen eller Pernille Rosenkrantz-Theils og dermed regeringens samarbejde med landets lærere. Det handler om Signe Moldes lettere geniale program på DR, hvor hun går tæt på kontroversielle emner. I dette tilfælde handler citatet om omskæring. Det er dog et tankeeksperiment værd. Hvad nu, hvis undervisningsministeren ligesom, når det galt det kontroversielle emne havde lyttet til noget lige så kontroversielt i den verden jeg bevæger mig i. Jeg taler selvfølgelig, om det tillidsbrud og samarbejde, der stadig halter, når det gælder landets lærere. Ja, ja, jeg ved godt, at vi skal videre i teksten.

Jeg agerer nok ikke ligefrem whistleblower, når jeg konstaterer, at mange af landets lærere stadig ikke er helt oppe og ringe over vores nuværende undervisningsminister. Det virker nemlig ikke, som om hun vil dialog eller evner at lytte. Det gælder reformens slagsider, som utallige andre har belyst samt skoledagens længde.

Ovenstående citat demonstrerer dog, at hun faktisk evner lytningens kunst. Det kræver bare, at sagen er penibel nok og, at det politiske pres er stort nok, som i tilfældet med omskæring.

Helt aktuelt kunne det være lækkert, hvis den gode minister lyttede i forhold til nationale test, som bliver gennemført i foråret og frem til sommer. Nationale test er blevet evalueret og resultatet var, at de nationale test ikke kunne bruges på elevniveau. Der var alt for mange fejl og skæve resultater. De fleste undervisere inklusiv undertegnede har vist tit rystet på hovedet over resultaterne.

I en tid, hvor fjernundervisning og COVID-19 stresser landets skoleelever og både Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen ryster på hovedet over beslutningen kunne man godt ønske, at ministeren endnu engang havde lyttet. Det er nemlig noget ministeren synes er vigtigt. Det kunne man godt klandre ministeren for men hun viste ikke, at det stak så dybt.

Eleverne skal selvfølgelig nok overleve. Personligt kunne jeg godt tænke mig, at fokus var på andre ting. Mange elever har det ekstremt svært i øjeblikket og er pressede. Et dunk i hovedet klarer Danmarks ungdom nok men, når de nationale test alligevel ikke er præcise er der så grund til at give landets elever et unødvendigt dunk i hovedet?