Styrk og dyrk Fritidsområdet gennem Fritids- og ungdomspædagogikken.

Skal vi ikke blive enig om, at vi skal dyrke fritidsområdet, frem for at det hele tiden bliver nedprioriteret og sparet på. Skal vi ikke også blive enig om, at vi skal dyrke fritids- og ungdomspædagogikken i praksis, så den få meget mere opmærksomhed i kommunerne og af lokalpolitikkerne. 

Der er simpelthen alt for lidt fokus på fritidsområdet fra lokalpolitisk hold. Mon ikke vi er flere, der kan genkende det? – Det er da på tide, at det bliver lavet om og fokus rettes mod, hvordan vi skaber et endnu bedre fritidsliv for alle vores børn og unge. Det er nu, vi har brug for fritids- og ungdomspædagogiske visioner, investeringer og en prioritering af og i vores fritidsområde. 

Og nej, det skal ikke spares væk. Fordi fritidsområdet er noget særligt og kan noget særligt. Det er lige præcis her børne- og ungdomskulturen vokser frem og det gør fritidsområdet magisk. Igennem fritids- og ungdomspædagogikken skaber, SFO, DUS og klubberne nemlig frirum, frihed, demokratisk dannelse, trivsel, kreativitet, drømme, fællesskaber og nye venskaber blandt børn og unge. Vi skal netop udvikle vores gode fritidstilbud, så både Ali, Louise og Kasper vælger at bruge deres fritid i SFO, DUS eller klubben frem for at gå hjem efter skole hver dag. Vi skal give vores børn og unge et sted som de trives i, og som får dem til at blive hængende sammen med deres venner og nærværende pædagoger. Vi skal give dem et sted som de ikke vil hjem fra. Det er, det vi pædagoger er med til at styrke og dyrke i praksis.

Kære kommuner og lokalpolitikkere sæt fritidsområdet på dagsordenen, og lad os i fælleskab investere, styrke og dyrke fremtidens SFO, DUS og klubtilbud i Nordjylland. Det vil bidrage til et værdifuldt børne- og ungeliv.