Sammen Om Fritidspædagogikken

“Vi lærer ikke af vores erfaring, men af at reflektere over vores erfaring.”

Jeg er optaget af fritidspædagogikken, pædagoguddannelsen og de mange tanker, som rører sig på det fritidspædagogiske felt. Jeg er udelukkende været drevet af nysgerrighed, motivation, vilje, passion og af, at skabe forandringer for vores børn, fag og vilkår.

#Fritidspædagogikken har ikke en opskrift! Opskriften, den skal vi selv forme og afprøve i vores praksis, for at skabe et godt børneliv og en SFO hvor børnene gerne vil komme hver dag, og ikke vil hjem fra.

Det kræver MOD, at man som pædagog og pædagogstuderende tager spontane beslutninger og tør stole på sin faglighed, uden at være bange for at begå fejl eller møde modstand. Det kræver også MOD, at gå nye veje, at være insisterende, nysgerrig, at tro på de endnu ukendte potentialer og ikke vide svaret på forhånd.

#SammenOmFritidspædagogikken afspejler et behov for at se tingene i et andet perspektiv, samt at finde en anden måde at håndterer “fritidspædagogikken” på. At skabe en ”SFO hvor børnene gerne vil komme hver dag, og ikke vil hjem fra”. Gerne med fokus på de magiske øjeblikke, børns medbestemmelse, egne erfaringer, en eksperimenterende praksis og overvejelser om at være legende og modig – både som børn og voksne i den fritidspædagogiske praksis.

SFO’en danner rammen om børnenes frie tid, hvor nye relationer på tværs af alder opstår og plejes og hvor børnene kan spejle sig selv i hinanden, i forskellige fællesskaber. Og med fokus på relationsdannelse, trivsel, medbestemmelse, at gøre sig umage, børns frie tid, udviklings- og læringsmuligheder og meget mere.

Vi skal motivere, inspirerer og være nysgerrig på hinanden i praksis, både som pædagoger og pædagogstuderende, så vi kan styrke og dyrke fritidspædagogikkens mange glæder, værdier og magiske øjeblikke… og så må vi gerne gøre os umage..

HUSK, vi bliver ikke målt på det vi tænker eller tror. Vi bliver målt på det vi gør!

Så kære Børne- og undervisningsminister (Mattias Tesfaye), jeg håber at du NU kaster dig over fritidsområdet! Det fortjener børnene, deres forældre og pædagogerne.