Hvorfor skal vi stoppe mens legen er god?

Hvorfor stopper så mange børn med at gå i SFO når de skal starte i SFOII? Og er det overhovedet et problem – og for hvem?
Ja, det er et kæmpe samfundsmæssigt problem at så mange børn og unge hver dag går hjem og sidder alene frem for at være et sted der giver dem meningsfulde relationer og et sundt fællesskab med deres jævnaldrene. Men hvordan kan det så være at de stort set alle forsvinder lige så snart de starter i 4. klasse? Det er der hovedsageligt to grunde til.

Søskenderabatten forsvinder
Når et barn i Næstved kommune starter i 4. klasse, mister det søskenderabatten i sin SFO, hvis det har mindre søskende der går i institution i kommunen. Lad os antage at en dreng der lige er startet i 4. klasse, har en lillesøster i 2. klasse. Begge børn vil stadig gerne gå i SFO, men nu skal forældrene betale lige i omegnen af 1.000 kroner mere om måneden, fordi der ikke længere er søskenderabat på storebror. Det er fuldstændig katastrofalt at man, i en kommune der bryster sig af at gøre en tidlig indsats for børn og unge, ikke kan se hvordan udhulingen af SFOII tilbuddene er med til at præge vores unge mennesker i den gale retning. Når man starter i 4. klasse er man som regel omkring 10 år. Det er simpelthen for tidligt at få stukket en telefon og en nøgle i hånden, og få at vide at man bare skal ringe til mor/far når man er kommet hjem, og så kan man ellers sidde og passe sig selv i flere timer hver dag efter skoledagen er slut. Og det er desværre alternativet til SFO’en for rigtig mange børn. Det må simpelthen stoppe nu! Vores unge mennesker har brug for at kunne mødes et sted, hvor der er pædagoger der bekymrer sig om dem. Pædagoger der igangsætter aktiviteter, videreformidler værdier, lytter til det der kan være svært at få talt om og skaber et rum, hvor man kan føle at man hører til. Et sted hvor man er en vigtig del af fællesskabet og et sted hvor man er OK helt som man er. Det er det de børn kunne have fået i SFO’en

Pædagogerne forsvinder
Når man spørger børn om, hvad de bedst kan lide ved at gå i SFO, er svaret stort set altid det samme. De fleste børn svarer: ”Fordi der er nogle søde voksne, der er gode at snakke med og lege med”. Og nogle svarer endda: ”Fordi der er en voksen jeg kender fra skolen”. Men det forsvinder desværre også så snart børnene starter i 4. klasse. På min skole har man endda prioriteret at der ikke længere skal være understøttende undervisning i 3. klasse, og på 4. klassetrin, er det helt slut med at have pædagoger i klassen i løbet af skoledagen. Den voksne der før var bindeleddet mellem skole og fritid er der nu ikke mere, og på den måde forsvinder tilhørsforholdet til SFO’en for rigtig mange børn og unge.

Jeg håber at børne- og skoleudvalget i Næstved Kommune vil sætte SFOII og søskenderabatten på dagsordenen. Jeg håber at skolelederne i kommunen vil prioritere en tværprofessionel indsats under de næste mange års fagfordeling når den understøttende undervisning skal fordeles og når der bliver sat penge af til ”to-voksen” timer på mellemtrinet. Vi kunne gøre en enorm forskel for børn og unge i Næstved Kommune, hvis bare vi fik lov.